Skončil evropský projekt na podporu účasti v projektech H2020 a Horizontu Evropa

Ke konci roku 2023 skončil evropský projekt FIT-4-NMP řešený od roku 2021, který měl za cíl podpořit talentované nováčky z regionů s nízkou účastí v projektech Horizontu 2020 a Horizontu Evropa financovaných Evropskou komisí. Jednalo se o firmy a instituce v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a výrobních procesů, které se doposud těchto mezinárodních projektů neúčastnily a záměrem bylo předat jim zkušenosti dosavadních účastníků, tzv. TOP inovátorů, a nabídnout pomoc s výběrem vhodné výzvy, nalezením partnerů i předložením projektu. Konsorcium tvořilo 10 partnerů se zkušenostmi s předkládáním projektů, kteří vypracovali cílené strategie a postupy - informační know-how pro stakeholdery v daných oblastech.

V průběhu realizace projektu vytipovali partneři vhodné firmy a instituce z 92 regionů Evropy s nízkou nebo žádnou účastí ve výše zmíněných programech. Bylo identifikováno 187 nováčků, z nichž 65 bylo malých a středních podniků, a také 150 tzv. TOP inovátorů, kteří již měli zkušenosti z několika podaných projektů. Do řešení se zapojily firmy a instituce z 26 zemí a uskutečnilo se 6 inovačních workshopů, kterých se účastnilo 64 nováčků, 4 on-line a 4 on-site školení (účast 350 zájemců) a 6 školení zaměřených na technologický transfer, kde se mohli nováčci aktivně zapojit (prezentovat). Bylo uděleno 106 cestovních grantů na networkingové a školící akce za účelem navázání spojení projektových partnerů a získání zkušeností nováčků.

Celkem byla podpořena příprava 74 projektových návrhů, z nichž 23 bylo předloženo ve výzvách Horizontu Evropa v rámci Klastru 4 v tématech „Klimaticky neutrální, cirkulární a digitalizovaná výroba“ a „ Zvýšení autonomie v klíčových strategických řetězcích pro odolnost průmyslu“, podaných 21 subjekty. Dalších 51 projektových návrhů bylo předloženo v relevantních výzvách HE MSCA DN, RISE, Widening Twinning, Widening ERA-Chairs, COST a M-ERA.NET.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Pro více informací kontaktujte: E. Kudrnová, kudrnova@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

Zajímáte se o vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality? Výsledky projektu DiGiS jsou zde i pro Vás

Ke konci roku 2023 skončil mezinárodní projekt DiGiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies), do kterého se kromě…

Technologické centrum Praha uspořádalo informační den k projektu EENergy

Téměř 180 zástupců sítě Enterprise Europe Network (EEN) se zúčastnilo prvního informačního dne a jednání Advisory Boardu organizovaného Technologickým centrem…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech