Shrnutí první části webináře Access to finance

Technologické centrum AV ČR v rámci aktivit sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network uspořádalo v úterý 15. září první část webináře „Access to finance: Moderní trendy financování technologických firem“. S ohledem na současnou situaci se musela všechna vystoupení přenést do virtuální podoby, což na atraktivnosti příspěvků nic nezměnilo. Níže nabízíme stručné shrnutí (podrobnější informace zveřejníme v následujících dnech):

V úvodním vystoupení, věnovaném licencování, mimo jiné zaznělo, že firmy, vlastnící nehmotné statky, by neměly zapomínat na jejich ohodnocení a na stanovení strategie jejich ochrany. Nehmotné statky hrají v inovačním financování významnou roli – jsou indikátorem kvality a pro potenciálního investora představují určitou hodnotu, např. mohou snížit investiční riziko. V. Chloupek z advokátní kanceláře BIRD & BIRD upozornil také na řádné sepsání licenční smlouvy, především na správné nadefinování předmětu smlouvy a licenční odměny.

Druhou část zahájil J. Trojan z nedávno založeného Nation 1 fondu, který podporuje firmy primárně v jejich nejranější fázi. Výběr firmy probíhá podle 5 kritérií: síla týmu, praktičnost produktu, velikost trhu, zájem o produkt ze strany zákazníků a jasně nadefinovaný business model. Souběžně s finanční podporou nabízí fond firmám i účast v akceleračním programu. Fondem doposud prošlo 13 firem.

T. Michálek z KB Smart Solutions představil služby korporátního fondu rizikového kapitálu, který je dceřinou společností Komerční Banky. Fond cílí na oblast tzv. fintech – na start-upy, které přichází s inovativními řešeními a technologiemi v rámci finančního sektoru, mají úvodní fáze vývoje produktu již za sebou a chtějí růst. Kromě financování pomáhá firmám testovat jejich nové technologie i služby a poskytuje potřebnou infrastrukturu.

Zástupci z Burzy cenných papírů v Praze, P. Fischerová a P. Papp, uzavřeli webinář s prezentací kapitálového trhu (Start Market) pro menší inovativní firmy. Připomněli firmám, že „být obchodován na burze“ není jen o financích, ale zvyšuje firmě kredibilitu a důvěryhodnost, přináší ji prestiž a motivuje zaměstnance.

Ve středu 23. září se můžete těšit na druhou část webináře. Tentokrát se budeme věnovat možnostem financování inovativních firem z evropských a českých podpůrných programů a představíme služby digitálních inovačních hubů.

Další novinky

Všechny novinky

Klient Technologického centra AV ČR slavnostně otevřel továrnu na výrobu baterií

Dne 17. září byla po třech letech výstavby otevřena továrna na výrobu baterií české firmy HE3DA v Horní Suché. Slavnostnímu otevření Magna Energy Storage (MES)…

Práce z domova č. 6 - online správa souborů, osobní asistent a interaktivní tabule

Dnešním dílem uzavíráme seriál o online nástrojích, vhodných pro práci z domova. Představili jsme vám doposud nástroje pro time management, myšlenkové mapy

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech