Shrnutí druhé části webináře Access to finance

Ve středu 23. září proběhla druhá část webináře „Access to finance: Moderní trendy financování technologických firem“, který v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network (EEN) připravilo Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR). Většina řečníků reprezentovala tuto organizaci. Cílem webináře bylo představit nové a netradiční zdroje financování technologií a projektů na podporu digitalizace zejména granty a dotace.

Úvodního slova se ujal P. Hladík, koordinátor sítě EEN v ČR, který představil služby sítě EEN a TC AV ČR v oblasti podpory podnikání a inovací. Svou přednáškou na něj navázal J. Vavřínek. Nastínil, jaké jsou možnosti financování pro firmy a z jakých dotačních programů (českých i zahraničních) a aktuálních výzev lze vybírat. Byly prezentovány Středočeské inovační vouchery, aktuální výzvy programu OP PIK a mezinárodní programy EUREKA a Eurostars-2. Experti sítě EEN poskytují k těmto programům konzultace, ale k lepším výsledkům vede navázání dlouhodobější spolupráce s klientskou firmou, neboť dochází k hlubšímu pochopení jejích potřeb a inovačních příležitostí. Zralejší inovativní firmy mohou také využít programu "Mapování inovačních příležitostí", kde jsou konzultovány jejich strategie financování inovací.

Samostatnou kapitolu tvořily vysoce konkurenční mezinárodní programy spadající pod Evropskou radu pro inovace (EIC – European Inovation Council) v rámci Horizon 2020. S. Jirásková vyzdvihla především EIC Accelerator, určený pro financování přelomových inovací (v pokročilejších fázích vývoje: od rané komerční fáze po uvedení a trh a scale-up), který v roce 2020 končí, nicméně se chystá navazující program v rámci Horizon Europe. Zkušenosti ukazují, že pro české firmy (ale i obecně) je velmi těžké se v tomto programu prosadit. Přesto neúspěch neznamená nutně „ztrátu“ pro firmu – firma získá nový náhled na podnikání a připraví se na jednání s potenciálním investorem. Firmy mají možnost také využít mentoringového programu „Scale-up your business“, pořádaného Technologickým centrem AV ČR, kde získají díky poradenství šitému na míru jejich potřebám znalosti a dovednosti pro lepší prezentaci svého business plánu.

Novou formu financování inovativních technologií firem, především v oblasti ICT představuje kaskádové financování, které vysvětlila L. Švejcarová. Jedná se o otevřené výzvy realizované jednotlivými projekty, financovanými z programu Horizon 2020. Z rozpočtu Evropské komise jdou finanční prostředky do těchto projektů a poté z projektů k úspěšným účastníkům kaskádových výzev, tj. hovoříme o finanční podpoře třetím stranám. Projektová konsorcia tak mohou zapojit nové aktéry do svých procesů výzkumu a inovací, firmy se lépe dostanou k prostředkům Horizon 2020 a Evropská komise tímto naplňuje své strategie, např. vytvoření Digital Single Market.

Druhý blok webináře zahájil M. Švolba, ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací na MPO ČR, který představil programy na podporu digitalizace a rozvoje technologií – TREND a Country for the Future. Program TREND v rámci dvou podprogramů („Nováčci“ a „Lídři“) podporuje výzkum a vývoj konkrétního aplikovaného výsledku s tržním uplatněním. Nejbližší plánovaná veřejná soutěž proběhne v lednu 2021 v podprogramu „Nováčci“, pro podprogram „Lídři“ se očekává ve 3. kvartálu roku 2021. Program The Country for the Future nabízí podporu podnikům v rámci tří podprogramů: „Start-upy“, „Digitální lídři“ a „Inovace do praxe“. Nejbližší veřejná soutěž bude vyhlášena v lednu 2021 v rámci podprogramu „Inovace do praxe“.

access-to-finance_online_04-640x427.jpg

P. Hladík vystoupil s tématem digitální transformace a jejího vlivu na business modely firem. Potřeba zavádění digitálních technologií ve firmách je nezpochybnitelná a existuje pro to několik důvodů: nutnost robotizace a automatizace výrobních procesů, tlak ze strany zákazníků a partnerů v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, potřeba rychle reagovat na změny na trhu (např. na nepředvídatelné události viz COVID-19), efektivnější zpracování velkých objemů dat atd. Digitální transformace, tj. využití digitálních technologií ke změně stávajících nebo vzniku nových procesů s cílem lépe splnit požadavky trhu a zákazníků, by se měla promítnout do všech dimenzí řízení podniku – inovační strategie, business modelu, firemních procesů a podnikové kultury a využívání nástrojů digitálních inovací. Tyto změny by měly podpořit rozvoj firem i možnost získat další financování (viz OP PIK).

Webinář uzavřel J. Janošec prezentací o digitálních inovačních hubech. Ty vznikly z popudu Evropské  komise, která se rozhodla podpořit digitalizaci firem vytvořením regionálních kontaktních míst, která budou disponovat nejnovějšími poznatky k dané problematice, poskytovat služby v oblasti rozvoje technologií (např. pilotování a testování s digitálními inovacemi) a popř. nabízet i kaskádové financování (v zahraničí už někde funguje). V ČR napříč všemi regiony existuje rozmanitá síť digitálních inovačních hubů, které se specializují na konkrétní témata; například TC AV ČR je zakládajícím členem digitálního inovačního hubu H4DI.

Shrnutí první části webináře naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů k financování, neváhejte kontaktovat J. Vavřínek (vavrinek@tc.cz) a S. Jirásková (jiraskova@tc.cz).

Další novinky

Všechny novinky

Moderní trendy financování inovací

Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR) v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR ve spolupráci s experty si klade za cíl zvyšovat úroveň malých…

Klient Technologického centra AV ČR slavnostně otevřel továrnu na výrobu baterií

Dne 17. září byla po třech letech výstavby otevřena továrna na výrobu baterií české firmy HE3DA v Horní Suché. Slavnostnímu otevření Magna Energy Storage (MES)…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech