Save the date: série seminářů k problematice digitální transformace MSP a jejího financování

Hradec Králové, Olomouc a Ostrava – tato česká města budou v září hostit odborné semináře, věnované různým aspektům digitální transformace podniků vedoucí k vyšší efektivitě a lepším výsledkům podnikání. Jaký význam má pro firmy digitalizace z hlediska jejich růstu a jak k ní přistoupit? Kdo může s digitalizací pomoci a jaké jsou možnosti financování? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího zazní:

  • 13. září v Hradci Králové
  • 14. září v Olomouci
  • 15. září v Ostravě

Semináře proběhnou ve spolupráci Technologického centra Praha (v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a regionálních organizací.

Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy s ambicemi na další růst a rozvoj.

Sledujte "Akce" pro další informace nebo kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Get Space Inspired v roce 2023

I v roce 2023 mohou české inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy a jednotliví inovátoři soutěžit o nejlepší nápad na pozemskou aplikaci vesmírných

Podpora přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

Máte nápad, jak využít kosmické technologie v jiných odvětvích? Podpořte ho díky finanční iniciativě Spark Funding z projektu ESA Technology Broker, která…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech