Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje své obzory do oblasti vodíkových aplikací

Technologické centrum AV ČR uspořádalo v rámci aktivit ESA Technology Broker dne 16. června 2022 seminář Space for Hydrogen.

Odborně zaměřený seminář poskytl účastníkům nejen vhled do sekce komercionalizace kosmických aplikací ESA a možnosti zapojení, ale také představil úspěšné projekty v oblasti využití vodíku, které již do ESA sítě zapojeny jsou. Cílem semináře bylo poskytnout povědomí o činnosti ESA Technology Broker v lokálním vodíkovém sektoru a poukázat na příležitosti využití kosmických technologií.

Využití vodíku jako energie, rozvoj vodíkové infrastruktury a další rozvoj technologií s tím spojených patří mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy. Výroba, přeprava a aplikace vodíku jsou nicméně oblasti, které čelí řadě technologických výzev, a proto propojení s kosmickými technologiemi může představovat řešení pro některé z technologických překážek.

Úvodní slovo k semináři pronesl Václav Kobera z MD ČR, vodíkové technologie a stragie v ČR zmínil Petr Mervart z MPO ČR. Program semináře je dostupný na tomto odkazu.

Tým TC dále představil finanční iniciativu ESA Spark Funding, která poskytuje financování 60 000 EUR pro pilotní technologický transfer kosmické technologie do nekosmického sektoru. ESA Spark Funding je otevřen celé škále technologií a aplikací, které budou benefitovat z akcelerovaného technologického transferu a pozitivně přispějí k socio-ekonomickému aspektu. Výzvy ESA Spark Funding budou od léta 2022 probíhat opakovaně po dobu tří let.

ESA Technology Broker tým vítá zapojení českého vodíkového sektoru do příležitostí kosmického technologického transferu, neboť tak může reagovat vodíkovým řešením na environmentální a energetické výzvy.

Zajímá Vás tato problematika? Oslovte náš Technology Broker tým:

O. Šimek, 608 231 659, simek@tc.cz

A. Jarmoliková, 720 931 307, jarmolikova@tc.cz

A. Bouchal, 720 947 835, bouchal@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem

Udržitelné podnikání může přinést malým a středním podnikům kromě snížení nákladů i konkurenční výhodu a je jednou z priorit mezinárodní sítě na podporu…

Strategie inteligentní specializace pomůže ČR lépe zacílit výdaje na výzkum a inovace

Pro nové programové období 2021 – 2027 schválila Evropská komise Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (Národní RIS3 strategie)

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech