Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizont Evropa

Projekt FIT-4-NMP, jehož je Technologické centrum AV ČR členem, nabízí bezplatnou službu projektům financovaným v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v rámci nově otevřené výzvy nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“. Ten umožňuje jednomu dalšímu účastníkovi ze země zapojené do programu Widening připojit se k projektu (tj. projektu s podepsanou grantovou dohodou) financovanému v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo v rámci programu EIC Pathfinder, který ještě nemá účastníka ze země zapojené do programu Widening.

Nástroj Hop-On Facility programu Horizont Evropa je otevřen všem tématům v rámci tzv. „2. pilíře“ a „EIC Pathfinder“ a má dvě uzávěrky: 20. dubna 2022 a 10. listopadu 2022. Pro zařazení dalšího účastníka lze požádat o dodatečný rozpočet v rozmezí 200 000 - 500 000 EUR, přičemž až 10 % je přiděleno koordinátorovi konsorcia.

Projekt FIT-4-NMP je tzv. podpůrná akce Horizontu Evropa (Grantová dohoda č. 958255), jejímž cílem je zvýšit účast talentovaných nováčků z nedostatečně zastoupených regionů v programu Horizont Evropa v oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, čistého průmyslu a oběhového hospodářství

Nabízené služby zahrnují:

  • praktickou podporu při hledání účastníka z České republiky, který se zabývá pokročilými materiály, výrobními technologiemi, čistým průmyslem nebo oběhovým průmyslem
  • praktickou pomoc při poskytování informací o účastníkovi pro část A (např. administrativní údaje, rozpočet atd.) a část B (např. popis nového úkolu atd.) pro žádost do nástroje Hop-On
  • praktickou pomoc při přípravě změny grantu, která zahrne účastníka.

Neváhejte šířit tuto nabídku FIT-4-NMP mezi širší komunitu. 

Webové stránky projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu.

V případě dotazů kontaktujte J. Janošec, janosec@tc.cz nebo fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com.


Další novinky

Všechny novinky

Projekt ADMA TranS4MErs se představuje na webových stránkách

Projekt ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum AV ČR členem, zprovoznilo webové stránky projektu - https://trans4mers.eu/. Cílem projektu je mj…

SME panel k tématu kybernetické bezpečnosti

Evropská komise vydala dotazník zacílený na společnosti, které se aktivně angažují na trhu kybernetické bezpečnosti. Cílem dotazníku je zjistit, zda tyto firmy

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech