Projekt BOWI podpoří inovativní experimenty českých firem

Projekt BOWI v prosinci 2021 otevřel svou 2. výzvu pro firmy, jejímž cílem je podpořit inovativní experimenty s vybranými digitálními technologiemi (např. umělou inteligencí, internetem věcí, cloud computingem, 3Dtiskem / aditivní výrobou, kyber-fyzickými systémy nebo datovými simulacemi a využíváním digitálních dvojčat).

Podstatou experimentu má být vývoj nové služby nebo produktu, který zaplní mezery na trhu a vyjde co nejlépe vstříc aktuálním potřebám ekonomiky a společnosti v domovském regionu firmy. Úspěšné firmy obdrží finanční podporu v rozsahu 60.000 eur na realizaci desetiměsíčního experimentu, který by měl naplňovat potřeby jejich domovského regionu – v případě Česka tedy Prahy. Žadatelé nemusejí mít v Praze přímo sídlo, postačí prokázat aktivní obchodní vztah – tj. existenci pobočky nebo sídla klientů – v hlavním městě.

Cílem je posunout inovativní záměr v jeho technologické připravenosti směrem blíže na trh, odstranit prvky nejistoty v oblasti využitelnosti nápadu v praxi a vytvořit funkční prototyp výrobku nebo služby, který je předmětem experimentování.

Firmy se mohou se svými návrhy na realizaci experimentů do projektu hlásit prostřednictvím online formuláře https://bowi-3rd-open-call.fundingbox.com/apply, jako konzultační podpora jsou jim k dispozici partneři Hubu pro digitální inovace a tým sdružení CzechInno, které je hlavním koordinátorem pro tuto výzvu v ČR.

Deadline je 16.2.2022.

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) - je jednou z „Innovative Actions“ podpořených z evropského programu na rozvoj výzkumu a inovací Horizont 2020. Projekt běží mezi léty 2020 – 2023 a jeho partnery bylo původně jedenáct evropských organizací na podporu digitalizace v podnikání. V loňském roce se k nim připojilo i devět dalších digitálních inovačních hubů z celé Evropy, včetně pražského Hubu pro digitální inovace (www.h4di.cz), jehož zakládajícími partnery jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum AV ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR.

Pro více informací kontaktujte: P. Hladík, hladik@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

SME panel k tématu kybernetické bezpečnosti

Evropská komise vydala dotazník zacílený na společnosti, které se aktivně angažují na trhu kybernetické bezpečnosti. Cílem dotazníku je zjistit, zda tyto firmy

TC AV ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě na podporu podnikání

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (známou jako EEN) bude v Česku i v dalším třiapůlletém období, tj. do poloviny roku…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech