Program TREND

Od 28. dubna 2022 běží lhůta pro předkládání projektů do programu TREND, Podprogramu 1 "Technologičtí lídři" (šestá veřejná soutěž). Výzva se zaměřuje na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Žadatelé: Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo ve spolupráci s dalšími podniky/výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu). 

Výše podpory: Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč (max. intenzita podpory: 70 %)

Lhůta pro podávání projektů: 28. 4. - 16. 6. 2022 


Souběžně běží sedmá veřejná soutěž Podprogramu 1 "Technologičtí lídři", která je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších. Stejný návrh projektu se nesmí podat i do 6. veřejné soutěže.

Výše podpory: Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč (max. intenzita podpory: 70 %)

Lhůta pro podávání projektů: 28. dubna – 13. června 2022 


Potřebujete poradit s vaším projektem? Kontaktujte nás.

Další novinky

Všechny novinky

STRATOSYST – úspěšný start nové technologické firmy s pomocí TC

Mladá česká technologická firma STRATOSYST s.r.o. vyvíjí unikátní héliem plněné stratosférické nosiče, tzv. pseudosatelity (HAPS – High-Altitute…

Členové sítě ESA Space Solutions se potkali na konferenci v Aténách

Evropská kosmická agentura (ESA) sdružuje 22 členských zemí. Od roku 2008 je jedním z členů také Česká republika. ESA plní řadu úkolů v oblasti kosmického…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech