Program SIGMA na podporu komercializace VaVaI byl vyhlášen

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Sigma, zaměřenou na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru.

Cílem návrhu projektu je zjištění a potvrzení hypotézy z hlediska zájmů potencionálních uživatelů o inovaci a připravenost uplatnění produktu, technologie, či služby na trhu/trzích. Zvýšený důraz je kladen na přelomový charakter řešení a zkušenosti či schopnosti klíčových osob řešitelského týmu. Uplatnitelnost produktu či služby by měla být nejen v českém prostředí, ale měla by být konkurenceschopná i na mezinárodním trhu. 

Od uchazeče se očekává, že při předložení návrhu projektu bude mít úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 4. V průběhu řešení projektu se očekává posun v aplikaci minimálně na úroveň TRL 6 až 7. 

Výstupem projektu bude studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Hlavní uchazeč musí být malý nebo střední podnik, který řeší projekt samostatně (bez dalších účastníků).

Financování:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 780 000 Kč
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

TA ČR podpoří pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu. Dvojí financování není povoleno.

Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby v podobě mezinárodního expertního koučinku. TA ČR spolupracuje se zástupci sítě Entreprise Europe Network, kterým může být (na základě souhlasu příjemce) nasdílen návrh projektu za účelem výběru vhodného kouče.

Deadline pro předkládání návrhů projektů je 17. května.

Více informací naleznete ZDE.

Dne 12. dubna zveřejní TA ČR na svých webových stránkách informační prezentaci, která shrne podmínky veřejné soutěže.

Není Vám něco jasné? Potřebujete zkonzultovat Váš projekt? Kontaktujte: J. Vavřínek, 739 018 344, vavrinek@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

V pátek 31. března proběhl v prostorách CIIRC ČVUT workshop Innovation in Manufacturing za účasti odborníků z oboru, zástupců společenství EIT Manufacturing…

Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy. Program má…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech