Program EU nabídne podnikům výrazné slevy na služby spojené s ochranou jejich duševního vlastnictví

Nový grantový program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“ umožní českým malým a středním firmám, aby si výrazně snížily své náklady na ochranu vybraných forem duševního vlastnictví.

V rámci tohoto programu bude možné získat 50 % slevu na poplatky spojené s přihláškami národních, regionálních nebo evropských ochranných známek a průmyslových vzorů.

Zároveň může firma uplatnit 75 % slevu na služby specializovaných poradců – odborníků na předběžnou diagnózu duševního vlastnictví. Auditoři zaměření na duševní vlastnictví posoudí firmu a její produkty, obchodní modely i plány firemního růstu a pomohou společně navrhnout dynamickou strategii opírající se o lepší zhodnocení jejího duševního vlastnictví.

Příjem žádostí probíhá v pěti stanovených obdobích (žádosti podané mimo tyto termíny nebudou brány v potaz):

  • období 1 – 11. – 31. 1. 2021
  • období 2 – 1. – 31. 3. 2021
  • období 3 – 1. – 31. 5. 2021
  • období 4 – 1. – 31. 7. 2021
  • období 5 – 1. – 30. 9. 2021

Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

Bližší informace o uvedeném programu naleznete zde.

Projekt je koordinován Úřadem průmyslového vlastnictví, Technologické centrum AV ČR zastává roli jednoho z odborných auditorů. Pro dotazy a konzultace se obracejte na V. Suchého: suchy@tc.cz, 234 006 163.


Další novinky

Všechny novinky

Letošní Smart business festival představil české kandidáty na evropská centra pro digitální inovace (EDIH)

Dne 27. ledna 2021 proběhl letošní ročník výročního Smart Business Festivalu, který shrnul novinky ve strategické oblasti Průmyslu 4.0 a implementace

Jsme rádi za pomoc v začátcích podnikání, rekapituluje úspěšná nanotechnologická firma

Jan Procházka, vědec, fyzikální a materiálový chemik, pamatuje dobu, kdy slovo nanotechnologie ještě neexistovalo a konference o nových technologiích se

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech