Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím

Dne 14. 9. proběhlo v Technologickém centru AV ČR setkání moldavské organizace ODA (Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků) se zástupci TC, konkrétně s oddělením rozvoje podnikání. ODA je veřejná instituce, která podporuje růst a rozvoj malých a středních podniků na národních trzích a připravuje je na export a vstup na mezinárodní trhy. Zároveň koordinuje některé národní a mezinárodní programy i individuální projekty se zvláštním zaměřením na mladé podnikatele a start-upy, podnikatelské inkubace, ženy v podnikání, malé a střední podniky ve venkovských oblastech, digitalizaci a podporu inovací atd.

Návštěva České republiky proběhla v rámci programu Aid for Trade, jehož cílem je pomáhat partnerským státům v podpoře podnikání, odstraňování administrativních překážek a podpoře liberalizace obchodu a který je součástí rozvojové spolupráce ČR. Návštěva zahrnovala setkání i s dalšími českými subjekty, které cílí na MSP a jejich podporu (např. CzechTrade, CzechInvest, AMSP ČR). Akce se konala pod hlavičkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Organizaci ODA a Technologické centrum spojuje účast v síti Enterprise Europe Network a proto obě strany uvítaly možnost sdílení zkušeností a osvědčených postupů při pomoci podnikům v rámci této mezinárodní sítě. Diskutovány byly nástroje využívané pro měření a zvyšování inovačního potenciálu firem a jak Technologické centrum pracuje s klienty v souvislosti s podporou digitální transformace firem.

2022-09-14-Moldavska delegace-2.jpg

Další novinky

Všechny novinky

Účast TC AV ČR na 8. ročníku Evropské klastrové konference

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo v Praze ve spolupráci s European Cluster Collaboration Platform a s Národní klastrovou asociací, asociovaným partnerem…

Technologické centrum vyhlašuje výzvu ESA SPARK FUNDING

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech