Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

Technologické centrum Praha jako člen konsorcia projektu ADMA TranS4MErs, zaměřeného na podporu digitální transformace malých a středních výrobních firem, představilo aktivity tohoto projektu v rámci každoroční konference „Brno Industry 4.0“.

Klíčové činnosti projektu představili společně Syam Nair z Irska za koordinátora projektu a Petr Hladík za TC Praha. Projekt cílí na sedm oblastí transformačního procesu:

  • Advanced Manufacturing Technologies
  • Digital Factory
  • ECO Factory
  • End-to-End Customer Focused Engineering
  • Human Centred Organisation
  • Smart Manufacturing
  • Value Chain Oriented Open Factory

Na základě digitalizačního scanu TC Praha firmě doporučí vhodná opatření a nabídne katalog odborných mentorů (Transformers) a poskytovatelů služeb (Service Providers), kteří napomohou firmě na její cestě k digitální udržitelnosti.

Účastníci konference měli možnost konzultovat své potřeby se zástupci projektu ADMA TranS4MErs a registrovat se do databáze projektu, jako klient se zájmem o digitalizační služby poskytované projektem nebo jako poskytoval služeb pro výrobní malé a střední podniky.

Pro více informací o projektu nebo s konkrétními potřebami v oblasti digitalizace kontatujte P. Hladíka, hladik@tc.cz, 724 353 606.


Další novinky

Všechny novinky

Čtvrtá výzva v programu Eurostars-3

MŠMT vyhlásilo 4. výzvu v rámci programu Eurostars-3. Program se zaměřuje na podporu inovativních malých a středních podniků, které chtějí spolupracovat na

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

Od 23. ledna lze znovu podávat žádosti o dotační podporu z obnoveného evropského grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Program je zaměřen na…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech