Praha se na tři dny stane centrem sítě Enterprise Europe Netwok

Na 500 účastníků - členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, vysokých představitelů EU, MPO ale také zástupců odborných institucí, podnikatelů, expertů a investorů – ti všichni se potkají v Praze ve dnech 25.- 27. října 2022 na výroční konferenci, která je každoročně nejvýznamnější akcí sítě, prostorem pro diskusi, sdílení zkušeností a navazování kontaktů.

Technologické centrum AV ČR je spoluorganizátorem konference, spolutvůrcem programu a pořadatelem společenské části konference – networkingové večeře.

Motto letošní výroční konference "Nová síť, nové skutečnosti, nový dopad" naznačuje oblasti odborné diskuse, jejímž cílem je hledat takové přístupy a služby, které co nejlépe odráží potřeby malých a středních podniků v současném rychle se měnícím a často turbulentním prostředí a pomohly podnikům vyjít ze současné krize silnější a odolnější. Samotný program je nabitý řadou workshopů a panelových diskusí, na podobě kterých se výrazně podílí také čeští partneři.

Nosnými tématy konference jsou průmyslová transformace, od digitalizace přes efektivní nakládání se zdroji a energiemi, po implementaci nových technologií a práci s daty. Globální dopad pandemie a válka na Ukrajině ukázaly, jak zásadní je budovat odolnost a schopnost reagovat na změny způsobené např. narušením dodavatelských řetězců. Dalším významným tématem konference je Evropský jednotný trh. Posílení jednotného trhu má zásadní význam pro posílení připravenosti EU reagovat na vnější krize. Klíčovou součástí služeb sítě je pomoc podnikům v přístupu na třetí trhy. S rozjezdem nových finančních nástrojů EU, jako je Horizont Evropa a EIC, síť rozvíjí služby pro mladé technologické firmy, aby maximálně rozvinuly a využily svůj inovační potenciál. Strategická spolupráce s evropskými sítěmi, zejména s klastrovými organizacemi a Evropskými digitálními inovačními huby má pomoci vytvořit vysoce účinný systém podpory malých a středních podniků v Evropě.

Sledujte nás na sociálních sítích (#EEN2022), kde Vás budeme o výstupech našich diskusí pravidelně informovat. Stay tuned!

Logo Praha_BC_3007.pngEN V Co-funded by the EU_POS.jpg

Konference je realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.

TC_cj-1.jpg

Technologické centrum AV ČR je spoluorganizátorem konference.


Další novinky

Všechny novinky

Vizionáři 2022 opět ocení inovativní české subjekty

Nabízíte inovativní produkty nebo služby? Pracujete na jedinečném projektu? Zúčastněte se dalšího ročníku projektu Vizionáři! Jedná se o projekt s desetiletou…

Industry Space Days 2022 s českou účastí

Evropská kosmická agentura (ESA) přivítala ve dnech 28. - 29. září 2022 rekordních 1700 návštěvníků a celkem 800 technologických firem a výzkumných institucí na…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech