Poptávka po topném subsystému pro Institut Laue Langevin (ILL) v Grenoblu

Institut Laue Langevin (ILL) v Grenoblu ve Francii poptává topný subsystém pro budoucí budovu recepce ZAC. Předmětem dodávky bude výroba, dodávka a uvedení do provozu daného topného subsystému.

Práce zahrnuje:

  • Vytvoření přehřáté vodní sítě v propustkách
  • Dodávka přehřátého výměníku vody
  • Instalace výměníku a výroba topného subsystému (primární systém)
  • Regulace teploty pro sekundární systém
  • Uvedení zařízení do provozu
  • Výroba dokumentace o tlakových zařízeních (ESP)

Základní požadavky:

  • 10-ti leté pojištění odpovědnosti za škodu
  • Dodržování francouzských právních předpisů pro zahraniční společnosti působící ve Francii
  • Úřední povolení k svařování systémů přehřáté vody.

 

V případě zájmu reagujte nejpozději do 2. dubna 2020

Datum výzvy k podávání nabídek: duben 2020

Datum uzávěrky nabídkového řízení: květen 2020

Uzavření smlouvy: září 2020

Doba trvání: 1 měsíc

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Janošec (Industry Liaison Officer pro spolupráci s ILL Grenoble), 234 006 136, janosec@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

COVID19 - České technologie: výkonná termokamera Workswell MEDICAS s vysokou přesností odhalí osoby se zvýšenou teplotou

Klient Technologického centra AV ČR, česká společnost Workswell s.r.o., inovativní výrobce infračervených kamer a systémů, vytvořil špičkovou duální kameru…

Ohlédnutí za konferencí 5. horizonty česko-ruské spolupráce

V Technologickém centru AV ČR  se ve dnech 11. a 12. března 2020 uskutečnila již tradiční konference „5. Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech