Pomáháme objevovat a rozvíjet vizionáře

Jsou mezi námi - někteří výrazní, někteří naopak skromní, nenápadní. Spojuje je neotřelý přístup k řešení výzev, přináší nové myšlenky. Mají schopnost podívat se na věci jinak, umí v jednoduchosti objevovat krásu, propojovat zdánlivě nespojitelné. Jsou zvědaví, odvážní a vytrvalí. Dělají náš svět lepším místem k životu, přináší naději, že lze řešit to, co bylo před několika lety neřešitelné. Vizionáři. Vědci, technologové, lékaři, ale například i včelaři.

I letos takové osobnosti – vědce a podnikatele, již po dvanácté, ocenila porota v soutěži Vizionáři, jež hledá projekty s přesahem, s přidanou hodnotou, nejen v oblasti technologické a ekonomické ale s celkovým významným pozitivním dopadem na společnost.

Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v České republice (EEN) je dlouhodobým partnerem Vizionářů, neboť tato aktivita přispívá ke zvyšování povědomí o inovativních počinech českých firem a úspěch v této soutěži je dalším krůčkem k jejich úspěšnému rozvoji. „Velmi náš těší, že naši klienti se pravidelně v této soutěži umísťují mezi oceněnými“, říká Silvia Jirásková, koordinátorka sítě EEN v ČR.

I letos byla oceněna řada zajímavých projektů, které zlepšují náš život v různých oblastech – od precizního zemědělství, či lesnictví, technologie šetřící a upravující vodu, přes inovativní bateriové systémy, projekty internetu věcí, chytrá zařízení pro zrakově postižené až po vysoce sofistikované projekty z oblasti zdravotnictví. Podívejte se na výsledky Vizionářů 2022

Jedním z oceněných je společnost HYPOXIA Group. Firma vyvíjí a vyrábí hypoxické systémy, které redukují požadované množství kyslíku v místnosti nebo v daném chráněném prostoru. To má za následek výrazné pozitivní účinky, které lze efektivně využívat hned v několika oblastech. Hypoxická technologie, která simuluje prostředí s vyšší nadmořskou výškou bez nutnosti snižování tlaku, totiž urychluje spalování tuků a zefektivňuje okysličování organismu, což má pozitivní vliv na sportovní a fyzické výkony a předchází celé řadě civilizačních onemocnění. Dá se ale úspěšně využít jako řešení pro prevenci požárů, neboť mírně hypoxické prostředí bezpečně zamezí vzniku jakéhokoliv hoření. Jednatel firmy HYPOXIA GROUP s.r.o. pan Jaroslav Beránek spolupráci hodnotí takto: „Velmi si ceníme podpory, kterou nám poskytují kolegové z Technologického centra Praha. Ve spolupráci s TC Praha jsme si nastavili priority dalšího rozvoje firmy a zpracovali proveditelnou strategii expanze do zahraničí, kterou ve spolupráci s TC Praha budeme realizovat“.

Dalším z oceněných Vizionářů je firma STIMVIA, jejíž URIS® – systém pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku dramaticky usnadňuje léčbu urologických pacientů a zcela zásadně zvyšuje kvalitu života těchto lidí. Co je fascinující, terapeutický princip vyvinutý firmou, má ohromný potenciál pomoci v léčbě pacientů s Alzheimerovou chorobou nebo například Crohnovou nemocí. „Naše spolupráce je sice na počátku, nicméně motivace a chuť firemního týmu projekt rozvíjet a posouvat dál, je zárukou, že se nám bude spolupracovat dobře a společně projekt posuneme dál.“, dodává Silvia Jirásková.

Bodovaly také včely, konkrétně úly firmy Apis Innovation, které sofistikovaně využívají přirozeného slunečního záření pro vytvoření takových tepelných podmínek uvnitř úlu, které spolehlivě zničí kleštíka včelího (Varroa destructor), největšího zabijáka včel. Včelám se v takovém úlu líbí. Mají větší výnosy a jsou zdravé. Bez chemie, čistě, šetrně k přírodě. S firmou máme dlouhodobou úspěšnou spolupráci. Pomáháme nacházet vhodné zdroje financí pro technologický rozvoj, řešíme otázky spojené s novými projekty, s celkovým rozvojem, se vstupem investora, s ochranou duševního vlastnictví, firmu zviditelňujeme nejen doma ale i v zahraničí. Pan Rája, jeden ze spoluzakladatelů firmy k tomu říká: „Chci Vám poděkovat za to, že za námi stojíte, věříte nám a podporujete nás, protože každá taková cena je i cenou pro všechny ty, kteří projektu pomáhají. A Technologické centrum Praha nám na naší cestě pomáhá opravdu významně, velmi si této podpory ceníme.“

Všem oceněným blahopřejeme!


Další novinky

Všechny novinky

Projekt na podporu digitalizace – deadline 1. výzvy 18.1.2023

Jste malý a střední výrobní podnik? Máte zájem o digitalizaci svého podnikání? Nabízíme účast v projektu ADMA TranS4MErs na podporu digitalizace malých…

Interaktivní workshop k technologickému transferu

Technologické centrum Praha, člen konsorcia projektu FIT-4-NMP zaměřeného na zapojení nováčků z řad malých a středních podniků do projektů Horizontu Evropa…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech