Podpora talentovaných MSP v projektech Horizon Europe

Zvýšení účasti nováčků z řad talentovaných malých a středních podniků z oblasti NMP (nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních postupů) v projektech Horizon Europe je cílem mezinárodního projektu FIT-4-NMP (Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMP projects under Horizon Europe). Konsorcium tvoří 10 partnerů ze zemí s nízkou mírou účasti v projektech NMP Horizon 2020 (H2020), kteří ale mají zkušenosti s podporou firem ve výzkumných projektech a transferu technologií a v tvorbě podkladů pro formování národních politik. Technologické centrum AV ČR se zapojilo do projektu formou vyhledání vhodných firem s potenciálem výzkumné spolupráce v programu Horizon Europe, identifikování problémů a důvodů jejich neúčasti a zvýšení začlenění těchto firem do výzkumných projektů.

Projekt FIT-4-NMP vstupuje do své druhé poloviny. Podařilo se vytipovat a kontaktovat 155 talentovaných nováčků (včetně 59 zástupců z řad malých a středních podniků) z 26 zemí a 49 regionů.

TC AV ČR vypracovalo studii Report on how to increase the participation of talented newcomers in Horizon Europe NMP projects. Ta vychází z výsledků dotazníkového šetření o motivech, překážkách a opatřeních na podporu účasti v rámcových programech, s důrazem na zapojení nováčků do projektů NMP. Zabývá se osvědčenými postupy a zkušenostmi s prováděním politických opatření na podporu účasti v programu H2020 a shrnuje hlavní oblasti opatření, které je třeba řešit na evropské, národní, regionální a institucionální úrovni. Studie byla prezentována na workshopu: Innovation Policy Workshop Increasing the participation of newcomers in NMP projects: challenges, best practices and policy measures.

TC AV ČR se podílelo na tvorbě metodiky pro identifikaci skupin regionů s nízkou účastí v projektech NMP v rámci studie „Report on Underrepresented Regions and Talented Newcomers in H2020 Research“.

Dále bylo zapojeno do vypracování metodiky pro identifikaci tzv. top innovators (předních evropských výzkumných a inovačních organizací v oblasti NMP) ve studii „Report on Europe’s Leading Research and Innovation Organisations in Nanotechnologies, Advanced Materials and New Manufacturing Processes (NMP)“. Ta usiluje o propojení talentovaných nováčků s top innovators. Výstupem je volně dostupná interaktivní mapa, shromažďující více než 150 top innovators.

banner_fit-4-NMP-interactive map.png

Koncem roku 2022 bude TC AV ČR organizovat v Praze „Technology Transfer Training“ za účasti přednášejících z ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) a setkání mezi nováčky ze sektoru NMP a top innovators (Fraunhofer, VTT, TU Dresden aj.).      

Více informací o projektu získáte na https://www.fit-4-nmp.eu/  nebo kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Technologické centrum vyhlašuje výzvu ESA SPARK FUNDING

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker…

Veletrh virtuální, rozšířené a smíšené reality XR Fair měl návštěvníkům co nabídnout

Na začátku července 2022 proběhl na tokijském výstavišti Tokyo Big Sight druhý ročník veletrhu virtuální, rozšířené a smíšené reality XR Fair (dříve VR/AR/MR

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech