Podpora přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

Máte nápad, jak využít kosmické technologie v jiných odvětvích? Podpořte ho díky finanční iniciativě Spark Funding z projektu ESA Technology Broker, která napomůže urychlit přenos technologií z vesmíru do nevesmírného sektoru spolu s urychlením procesu vývoje produktů. Projekt ESA Technology Broker, který v ČR provozuje Technologické centrum Praha, je součástí komercializační sítě ESA a cílí na propojení vesmírného a nekosmického průmyslu.

Úspěšným příkladem je využití senzoru SPAD (Single Photon Avalanche Diode) ve slepeckých holích. Společnost Czech Space Research Center se podílela na evropském projektu Laser Timing - experiment ESA ACES, který využíval principu detekce dopadu fotonu vyslaného laserem na senzor SPAD. Okamžik dopadu fotonu snímá detektor SPAD s takovým rozlišením, že umožňuje výpočet vzdálenosti s velmi vysokou přesností. Tato skutečnost zaujala největšího evropského výrobce bílých holí, společnost Svárovský, s.r.o. Ta se rozhodla použít tuto senzorovou technologii k vytvoření zařízení, které by bylo možné integrovat do rukojeti slepecké hole a umožnilo by uživateli udržovat povědomí o svém okolí pomocí akustického signálu nebo vibrací. Projekt byl vytipován Technologickým centrem Praha a podpořen částkou 60 000 EUR z programu ESA Spark Funding v rámci projektu ESA Technology Broker.

Spark Funding podporuje především malé a střední podniky a začínající podniky, stejně jako výzkumné instituce a univerzity.

Úspěšní žadatelé získají 75 000 EUR bez nutnosti dalšího spolufinancování a převod musí dokončit do 12 měsíců. Financování může pokrýt náklady na fázi prototypování nebo uvedení na trh.

Deadline aktuální výzvy je listopad 2023.

Více informací naleznete ZDE.

Kontakt: O. Šimek, simek@tc.cz, 608 231 659, A. Bouchal, bouchal@tc.cz, 720 947 835 


Další novinky

Všechny novinky

Save the date: série seminářů k problematice digitální transformace MSP a jejího financování

Hradec Králové, Olomouc a Ostrava – tato česká města budou v září hostit odborné semináře, věnované různým aspektům digitální transformace podniků vedoucí…

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

Dne 1. června 2023 došlo k zásadnímu kroku v oblasti evropského patentového práva. K tomuto dni totiž zahájil činnost Jednotný patentový soud (United Patent

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech