Podpora internacionalizace firmy

Vývojová firma DEVINN s.r.o., zabývající se mimo jiné začleňováním vodíkových systémů do energetiky a dopravy, uspořádala prohlídku první ucelené instalace vodíkového hospodářství na budově v Čechách. Hlavní exponát představoval elektrolyzér pro výrobu (zeleného) vodíku a úložiště, včetně fotovoltaiky na střeše budovy. Společnost uspořádala komentovanou prohlídku v technologickém provozu v Jablonci, jejíž součástí byla prezentace vodíkového generátoru, mobilní dobíječky a plnící stanice vodíku.

Komentované prohlídky se ke konci září zúčastnil také zástupce Technologického centra Praha, který přišel shlédnout vodíkové inovace pro energetiku a mobilitu. TC Praha připravuje se společností prezentaci jejich inovací na online platformě sítě Enterprise Europe Network (jeden z nástrojů podporující internacionalizaci firem).

Chcete také využít možnosti prezentovat Váš produkt / službu v mezinárodní databázi nabídek a poptávek sítě Enterprise Europe Network? Kontaktujte: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Informační seminář k 2. výzvě v Interreg Danube Region Program

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program zve na informační seminář pro zájemce o 2. výzvu v rámci Interreg

O digitální transformaci napříč třemi kraji

Během druhého zářijového týdne zorganizovalo Technologické centrum Praha (TC Praha), koordinátor české části sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech