Ohlédnutí za konferencí 5. horizonty česko-ruské spolupráce

V Technologickém centru AV ČR  se ve dnech 11. a 12. března 2020 uskutečnila již tradiční konference „5. Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní spolupráce“.

Vzhledem k současné koronavirové pandemii to zřejmě byla jedna z posledních mezinárodních akcí, které byly v této době uskutečněny.

Konferenci pořádala přední ruská společnost pro inovace a transfer technologií RexLex Nova za podpory Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice a Ruského střediska vědy a kultury v Praze a Technologického centra AV ČR v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Cílem akce bylo představit ruské vysoce inovativní technologie pro české firmy i nadnárodní evropské společnosti a investory a rozvíjet česko-ruskou spolupráci. Více než padesát zástupců managementu firem a výzkumných institucí z Ruska a z České republiky mělo možnost navázat kontakt a zahájit společné projekty.

Během dvoudenní akce bylo představeno celkem osm projektů zaměřených na robotiku, IT, průmyslovou diagnostiku, nanotechnologie, letectví, vzdělávání, bezpečnost – viz program. Na této konferenci byly představeny dva projekty z České republiky: Projekt VOLTRY - robotická obsluha v restauracích a projekt vzdělávání Akademie HUSPOL. V případě zájmu o informace k jednotlivým projektům nás neváhejte kontaktovat.

První den proběhly odborné prezentace technologií a druhý den byly na programu tzv. „Master Classes“, kdy byly prezentovány konkrétní postupy pro podání žádostí o grantové programy zaměřené na spolupráci Ruska a zemí Evropské Unie. Poté probíhala bilaterární jednání mezi účastníky. Akce se tradičně nesla v příjemné atmosféře a jednání účastníků probíhalo prakticky kontinuálně během akce i o přestávkách na kávu. Na základě této konference byla v Technologickém centru AV ČR zahájena již 16.3. následná jednání s českými účastníky konference ohledně několika vybraných projektů a technologií.

Kontakt: Radka Hávová havova@tc.cz Mobil: 724 331 015

Další novinky

Všechny novinky

Poptávka po topném subsystému pro Institut Laue Langevin (ILL) v Grenoblu

Institut Laue Langevin (ILL) v Grenoblu ve Francii poptává topný subsystém pro budoucí budovu recepce ZAC. Předmětem dodávky bude výroba, dodávka a uvedení do

Vypsány tendry na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu

České firmy mají možnost zapojit se do tendrů na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu (European Solar Telescope - EST). V současnosti jsou…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech