Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s CzechTrade uspořádalo ke konci ledna tematický seminář k aktuálním otázkám a novým možnostem ochrany průmyslových práv na zahraničních trzích.

Reprezentanti obou pořádajících organizací (Silvia Jirásková z TC Praha a Vojtěch Rejmíš z CzechTrade) představili hlavní aktivity a služby nabízené českým firmám, které se připravují na vstup nebo již působí na zahraničních trzích.

Se všeobecnými principy a postupy při získávání ochrany průmyslových práv v zahraničí seznámil posluchače přehlednou a neformální formou Jan Bárta z advokátní kanceláře barta.legal s.r.o. V řadě zemí světa, především mimo Evropskou unii, probíhá proces registrace i vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví nezřídka specificky. Pokud česká firma o vstupu na tyto trhy uvažuje, měla by si zavčas opatřit důkladné a spolehlivé informace od profesionálních specialistů.

Martina Kotyková z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) informovala o programech, které českým firmám nabízejí dotační podporu umožňující výrazně snížit náklady spojené se zveřejňováním přihlášek i registrací hlavních forem průmyslového vlastnictví – patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek v zemích EU i v některých zemích mimoevropských. Jedná se o program Ideas Powered for Business SME Fund, který v ČR spravuje právě ÚPV, a otevřenou výzvu Inovační vouchery v rámci programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Václav Suchý z TC Praha upozornil na služby rychlé a operativní konzultační nápomoci v oblasti duševního vlastnictví, kterou TC Praha bezplatně nabízí českým firmám v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Tato tzv. „první IPR nápomoc“ je určena primárně pro menší firmy, které se potřebují v otázkách ochrany svých průmyslových práv rychle zorientovat a pro svoje mezinárodní a exportní aktivity si zvolit optimální dlouhodobě výhodnou strategii.

Program semináře završil velmi zajímavý referát Hany Onderkové, vedoucí kanceláře CzechTrade v indickém Bengalúru, o specifikách ochrany a vymáhání průmyslových práv v Indii. Posluchači mohli ocenit zejména řadu praktických podnětů a konkrétních rad, vycházejících z několikaletých přímých zkušeností lektorky a její důvěrné znalosti indických reálií.

Zajímají Vás výše uvedená témata? Chcete využít "první IPR nápomoci"? Kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz, 728 082 895.


Další novinky

Všechny novinky

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

Od 23. ledna lze znovu podávat žádosti o dotační podporu z obnoveného evropského grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Program je zaměřen na…

Technologické centrum vyhlašuje 2. výzvu ESA SPARK FUNDING

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech