Nový program TA ČR urychlí a zjednoduší podporu aplikovaného výzkumu

Vláda České republiky schválila 18. května nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, a inovací.

Hlavní výhodami programu jsou efektivita, pružnost a variabilita, načasování a propojení s unijními programy. Program SIGMA je navržený jako široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální problémy v oblasti výzkumu a inovací. Tím získává značnou výhodu oproti doposud vytvořeným programům. Unikátnost nástroje tkví v tom, že na úrovni programu, který schvaluje vláda, jsou určeny pouze základní parametry a další tematické a technické záležitosti budou stanoveny podle aktuálních potřeb při přípravě soutěží. Díky tomu bude celý proces podpory aplikovaného výzkumu a inovací pružnější a rychlejší. Určování témat veřejných soutěží bude probíhat se zapojením relevantních resortů i regionů.

Program je navržen s dobou trvání 8 let a koncipován tak, aby umožnil moderní podporu aplikovaného výzkumu a inovací vedoucích ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí.

Výdaje na program SIGMA činí 8 925 mil. Kč. Ze státního rozpočtu se jedná o částku 7 140 mil. Kč. Výše výdajů z ostatních zdrojů (vč. ostatních veřejných zdrojů) je 1 785 mil. Kč.

Vyhlášení prvních veřejných soutěží je (dle možností státního rozpočtu) naplánované na konec roku 2022.

Potřebujete poradit s vhodným dotačním programem, kontaktujte: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz, 234 006 265

Další novinky

Všechny novinky

Vyhlášena výzva podporující digitální transformaci podniků

Dne 9. června vyhlásilo MPO výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků v rámci Národního plánu obnovy.  Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální…

Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

Dne 7. června se v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnila celodenní konference „Nové technologie a jejich budoucnost v IP“, kterou…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech