Narozeninová oslava 15 let EEN a 30 let jednotného vnitřního trhu

Dne 27. listopadu se konala v pražském hotelu Clarion Congress konference k příležitosti 15letého výročí založení největší mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) a 30letého výročí ustavení jednotného evropského trhu. Konference, na které se sešlo přes 100 posluchačů, byla koncipována jako poděkování partnerům, jejichž dlouhodobá podpora a spolupráce umožňuje dosahovat významných pozitivních výsledků klientských firem. Konference byla také příležitostí k setkání a výměně zkušeností všech zúčastněných, kterými byli podnikatelé, zástupci státních institucí a organizací rozvoje podnikání.

“Jsem rád, že jsme se všichni mohli sejít k příležitosti těchto dvojitých narozenin. Jde samozřejmě o 15 let od založení sítě EEN a zároveň 30 let od vzniku jednotného evropského trhu. Chtěl bych poděkovat všem partnerům za dlouhodobou spolupráci, která pomohla spoustě českých firem. Také bych ale chtěl poděkovat našim klientům a ambasadorům, kteří se rozhodli náročnou cestu k úspěchu projít právě s námi a jsem rád, že nám na cestě k dosažení jejich cílů důvěřovali,” zaznělo v úvodu konference od Petra Hladíka, koordinátora sítě EEN v ČR. Hosty na úvod přivítal také Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade a partner některých aktivit sítě EEN.

Program konference byl rozdělen do několika bloků. V každém z nich jeden ze zástupců českého konsorcia EEN představil stěžejní služby, na které se zaměřuje. Velký důraz byl kladen na trendy v moderním podnikání, a to především v oblastech digitalizace, udržitelnosti a odolnosti. V rámci jednotlivých bloků vystoupili také zástupci firem, kteří sdíleli své úspěšné příběhy na jednotném evropském trhu a seznámili posluchače s momenty v jejich podnikání, kdy jim služby sítě EEN pomohly. O své zkušenosti se podělily firmy Stabilplastik, Futtec, Workswell, agriKomp Bohemia, SmartGuide, EUROPE´s Rail States Representatives Group ČR, Softech, Amitia, MoraviaLab, Recuair, Industry Cluster 4.0 a CleverMaps.

Příkladem velmi úspěšné firmy je např. Stabilplastik, která vyrábí přepravní palety výhradně ze 100 % recyklovaného plastového odpadu a jejich provoz je postaven na principech udržitelnosti. S pomocí expertů ze sítě EEN se jí podařilo najít strategického partnera v Dánsku a následně i ve Švédsku. Úspěch této firmy je natolik inspirativní, že dne 17. listopadu 2023 získala prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v kategorii „Inspirativní klientská cesta".

V posledním bloku akce zazněla také možnost, jak vytvořit zajímavé synergie s jinými sítěmi. Jiří Janošec z Technologického centra Praha představil síť ADMA TranS4MErs, která má za cíl podpořit transformaci malých a středních výrobních firem v moderní podniky, které budou schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy.

Enterprise Europe Network je globální síť partnerských organizací, která se věnuje podpoře malých a středních podniků při rozšiřování jejich podnikání na mezinárodní úrovni. Síť Enterprise Europe Network s více než 600 partnerských kanceláří ve více než 50 zemích světa poskytuje odborné poradenství a podporu na míru podnikům, které mají ambici uspět na evropském jednotném trhu i mimo něj. Síť Enterprise Europe Network je v České republice zastupována konsorciem šesti regionálních partnerů, které koordinuje Technologické centrum Praha.

Další novinky

Všechny novinky

Komu patří vynálezy vytvořené firemními zaměstnanci?

Autorství (původcovství) vynálezu nemusí vždy nutně znamenat, že práva k tomuto vynálezu automaticky náleží jeho tvůrci. Ve firmách je například obvyklé, že…

Soutěž Get Space Inspired 2023 přinesla řadu nových nápadů na využití vesmírných technologií

Slavnostním vyhlášením v rámci veletrhu vesmírných inovací Czech Space Week byl uzavřen druhý ročník soutěže o nejlepší technologický transfer z oblasti

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech