MŠMT vyhlásilo výzvu v podprogramu INTER-EUREKA

Dne 24. května vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Výzva je konkrétně cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka. Projekty nemají technologické zaměření, v případě programu Cluster se odvíjí od zaměření klastru.

Oprávněným žadatelem je malý, střední a velký podnik, dalším účastníkem v ČR může být malý, střední a velký podnik nebo výzkumná organizace.

Financování:

Intenzita podpory může dosahovat 25 – 80 % uznaných nákladů, a to v závislosti na navržené kategorii výzkumu a typu uchazeče. Max. výše podpory na projekt v jednom kalendářním roce činí:

  • 3 mil. Kč v případě 1 uchazeče z ČR
  • 4 mil. Kč v případě 2 a více uchazečů z ČR

Projekt musí být realizován v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026 (max. 3 roky).

Více informací naleznete ZDE.

Deadline pro předkládání projektů je 14. července 2023.


Další novinky

Všechny novinky

Mise ukrajinských firem v ČR připravila půdu pro budoucí spolupráci

V dubnu se uskutečnila úspěšná podnikatelská mise 12 ukrajinských organizací do České republiky. Návštěvu organizovanou CzechInno a Ukrajinskou klastrovou…

Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání bronz label

Ve dnech 15. - 17. května se v Technologickém centru Praha (TC Praha) konalo certifikační školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech