MPO podpoří účast českých firem na zahraničních veletrzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků formou jejich účasti na zahraničních veletrzích. Dne 29. května zveřejnilo výzvu Marketing v rámci OP TAK.

MSP mohou získat podporu na:

  • pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků na zahraničních výstavách a veletrzích (zaměření výstav a veletrhů musí být v souladu s podnikatelskou činností žadatele)
  • dopravu exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
  • marketingové a propagační materiály – letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály (netýká se reklamních předmětů typu propiska, hrneček apod.)

Financování:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč, max. míra podpory je 50 % způsobilých výdajů.

Žádosti lze předkládat od 19. června do 30. října.

Více informací naleznete ZDE.


Další novinky

Všechny novinky

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

Na začátku června uspořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade seminář zaměřený na proces digitální transformace podniků…

Mise ukrajinských firem v ČR připravila půdu pro budoucí spolupráci

V dubnu se uskutečnila úspěšná podnikatelská mise 12 ukrajinských organizací do České republiky. Návštěvu organizovanou CzechInno a Ukrajinskou klastrovou…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech