Mladé inovativní firmy podporujeme i v době covidu

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem je název článku, ve kterém v posledním letošním čísle magazínu MM průmyslové spektrum 11-12/2020 popisuje Technologické centrum AV ČR svou soustavnou práci s mladými a rozrůstajícími se firmami a cílenou podporu v jejich počátečních fázích podnikání. Uznání z úst zakladatelů, jako v případě firmy Plomer Engineering nebo startapu Unirmi, potěší.

„Od podzimu 2017 využíváme odborných služeb Technologického centra AV ČR. Díky rozsáhlé podpoře v počátcích našeho podnikání formou vzdělávání, specificky zacílených konzultací a mentoringu od zkušených byznysmenů v rámci jejich programu Scale-up your business se nám podařilo překonat prvotní rizikové etapy rozvoje. Postupným organickým růstem s eliminací riskantních kroků, jsme se stali stabilní a fungující firmou s diverzifikovanými činnostmi….“(Jan Plomer)

„Odborníci z Oddělení rozvoje podnikání podporují náš růst, internacionalizaci a přístup k financování, včetně soukromého kapitálu…Po prověření řady grantových příležitostí i nabídek ze strany privátních zdrojů nám byl doporučen finanční nástroj nabízený komunitou EIT Urban Mobility. S pomocí mentorů Technologického centra jsme zažádali o tento nástroj, dobře se připravili na elevator pitch a získali 100 000 eur…..“ (Jeffrey Martin)

Článek si můžete přečíst na tomto odkazu nebo v příloze.

Další novinky

Všechny novinky

Jsme rádi za pomoc v začátcích podnikání, rekapituluje úspěšná nanotechnologická firma

Jan Procházka, vědec, fyzikální a materiálový chemik, pamatuje dobu, kdy slovo nanotechnologie ještě neexistovalo a konference o nových technologiích se

Projekt Aid for Trade 2020: Setkání s partnery z Komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny

Pracovník Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR byl přizván Asociací malých a středních podniků a živnostníků na online setkání se zástupci…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech