Mise ukrajinských firem v ČR připravila půdu pro budoucí spolupráci

V dubnu se uskutečnila úspěšná podnikatelská mise 12 ukrajinských organizací do České republiky. Návštěvu organizovanou CzechInno a Ukrajinskou klastrovou aliancí (APPAU) podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Během třídenního programu navštívila delegace Plzeň a Prahu, zúčastnila se konference SMART CITY FORUM 2023 Czechia & Ukraine a aktivně se zapojila do matchmakingového setkání Hybrid B2B Smart City Matchmaking - doprovodné akce pořádané Technologickým centrem Praha v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Cílem bylo podpořit rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti Smart Cities a regionů. Akce přitáhla zájem 70 účastníků, zástupců firem a institucí, a proběhlo 65 schůzek. S více než 30 českými partnery byly ze strany ukrajinských firem navázány obchodní kontakty.

Síť Enterprise Europe Network v ČR v posledních měsících uspořádala několik bilaterálních akcí s cílem vytvořit a posílit mezinárodní vztahy s ukrajinskými podniky. Technologické centrum Praha jako koordinátor Enterprise Europe Network v České republice vynaložilo značné úsilí na mobilizaci české sítě EEN a ukrajinských partnerů k budování nových obchodních vztahů a příležitostí mezi těmito dvěma zeměmi. Zástupci Technologického centra Praha a Ukrajinské klastrové aliance u této příležitosti podepsali memorandum o spolupráci, jehož cílem je posilovat vztahy v rámci sítě EEN a podpořit integraci ukrajinských partnerů v síti.

Třídenní program dále zahrnoval sdílení osvědčených postupů, předávání českých odborných znalostí v oblasti tvorby politik a diskuse o konkrétních projektech Smart City souvisejících s rekonstrukcí měst a regionů na Ukrajině. Účastníci se setkali se zástupci ČVUT, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Czech Smart City clusteru a jejich partnery a v Plzni navštívili několik Smart City lokalit. Proběhla i jednání na ukrajinském velvyslanectví v Praze. Program se setkal s pozitivní zpětnou vazbou od ukrajinské delegace, kterou tvořili zástupci MSP z kyjevských high-tech klastrů a APPAU a představitelé měst Buča, Dněpr a Záporoží.

Jak návštěvu v ČR popsal Alexandre Yurchak, prezident APPAU, si můžete přečíst zde.


Další novinky

Všechny novinky

MPO podpoří účast českých firem na zahraničních veletrzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků formou jejich účasti na zahraničních veletrzích. Dne 29. května…

MŠMT vyhlásilo výzvu v podprogramu INTER-EUREKA

Dne 24. května vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Výzva je…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech