Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) poptává drony

Institut Laue-Langevin (ILL) je mezinárodní výzkumné středisko v Grenoblu ve Francii. Plánuje nahradit v současné době používané drony modelem se zlepšenou ergonomií. Drony jsou vyžadovány, pokud extrémní krize na místě ILL znemožňuje rozmístění obvyklých radiologických monitorovacích postupů. Používají se k odhození gama senzorů a odebírání vzorků vzduchu. ILL potřebuje dva drony, z nichž každý je schopen vykonat celou misi: tj. odhození gama senzorů (poskytované ILL) na několika předdefinovaných místech a odebírání vzorků vzduchu pomocí skluzu (poskytovaných ILL), také na předdefinovaných místech.

Dodavatel musí:

  • poskytnout studii proveditelnosti projektu s ohledem na prostředí ILL a patřičná místní omezení
  • dodat drony schopné provádět výše popsané mise (návrh, výroba, kvalifikace)
  • poskytnout školení uživatelům ILL
  • zajistit preventivní údržbu a opravy dronů a přidružených součástí (ovládání vybavení, nabíječka atd.)

V případě poruchy musí být materiál opraven do 5 pracovních dnů a v případě poruch obou dronů pak do 24 hodin. Návrh dronů musí být v souladu s francouzskými právními předpisy (arrêté ze dne 17/12/2015) a musí být udržován v souladu s předpisy tak, jak se postupně vyvíjejí. Zkušební a kvalifikační lety musí respektovat platné předpisy týkající se využívání vzdušného prostoru (DGAC oprávnění).

Francouzština musí být použita ve všech souvisejících dokumentech, stejně jako při školení na místě.

Odhadovaný časový rozvrh:

  • Datum pro reakci na poptávku: nejpozději do 7. května 2020
  • Datum výzvy k podávání nabídek: květen 2020
  • Datum uzávěrky nabídkového řízení: červen 2020

Uzavření smlouvy s vítězem tendru: červenec 2020

 

Další poptávka od ILL - na centralizovaný systém technické správy - zde.

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Janošec (Industry Liaison Officer pro spolupráci s ILL Grenoble), 234 006 136, janosec@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) poptává centralizovaný systém technické správy

Mezinárodní výzkumné středisko Institut Laue-Langevin (ILL) hledá dodavatele centralizovaného systému technické správy. Systém dohledu by měl centralizovat…

Práce z domova č. 4 - Videokonference

Význam videokonferencí při práci z domova není třeba vysvětlovat, níže nabízíme shrnutí vhodných nástrojů. Doposud jsme představili nástroje pracující s time

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech