Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Akademií věd ČR pořádají "Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií". Akce je příležitostí pro odborné setkání výzkumného a podnikatelského sektoru, vytváření sítí mezi zúčastněnými stranami a rozvoj výzkumného a inovačního potenciálu České republiky. 

Akce proběhne dne 9. června 2022 od 9.00 do 16.00 hod.

Místo konání: Lichtenštejnský palác, Praha 1

Registrujte se do 6. června ZDE

Vzhledem k naplnění kapacity konferenčních prostor v Lichtenštejnském paláci byla registrace ukončena. Akci bude možno sledovat online na FB RVVI (https://www.facebook.com/vedavyzkum) a Youtube AV ČR  (https://www.youtube.com/c/AkademievedCeskerepubliky). Live-tweeting bude probíhat na Twitteru RVVI (https://twitter.com/vedatweetuje).


Další novinky

Všechny novinky

Navýšení alokace v programu Inovační vouchery OP PIK

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi

Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: netradiční nápomoc sběrateli historických výrobků

Poradce Technologického centra AV ČR Ing. V. Suchý, zabývající se problematikou ochrany duševního vlastnictví, poskytuje v rámci aktivit sítě Enterprise Europe…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech