Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

Dne 7. června se v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnila celodenní konference „Nové technologie a jejich budoucnost v IP“, kterou společně uspořádaly Licensing Executives Society (LES) Česká republika a Slovensko a Licensing Executives Society (LES) Česká republika a Slovensko a Technologické centrum AV ČR prostřednictvím aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR.

V dopoledním programovém bloku diskutovali formou moderované panelové diskuse přední domácí odborníci z řad patentových zástupců, představitelů justice a advokátní praxe o soudobých možnostech a budoucích perspektivách virtuálního řešení sporů týkajících se duševního vlastnictví. Trend směřující k distančnímu resp. virtuálnímu řešení podobných sporů, který se v současné praxi stále silněji uplatňuje, odstartovala v minulých letech omezení spojená s pandemickou situací.

Následovala série zajímavých příspěvků, přednesených představiteli firemního sektoru. Témata referátů se týkala mj. využití nejmodernějších technologií k odhalování padělků uměleckých výtvarných děl, léků, i spotřebního a luxusního zboží v prostředí internetových prodejců. Dva závěrečné příspěvky přiblížily posluchačům praktické zkušenosti s využitím informačních technologií při ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, získané v prostředí velkých domácích výrobních a strojírenských podniků.

Konference se zúčastnilo celkem 45 účastníků, především z řad specialistů patentových a advokátních kanceláří, univerzit a výzkumných organizací.

V případě odborných dotazů k problematice IPR kontaktujte: V. Suchý, suchy@tc.cz, 234 006 163


Další novinky

Všechny novinky

Nový program TA ČR urychlí a zjednoduší podporu aplikovaného výzkumu

Vláda České republiky schválila 18. května nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu

Doporučujeme: Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní

Technologické centrum AV ČR zve na online konferenci Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní, která proběhne 23. června 2022 od 10:00

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech