Komu patří vynálezy vytvořené firemními zaměstnanci?

Autorství (původcovství) vynálezu nemusí vždy nutně znamenat, že práva k tomuto vynálezu automaticky náleží jeho tvůrci. Ve firmách je například obvyklé, že práva k vynálezům, které vytvořili firemní zaměstnanci, patří těmto firmám. V praxi však mohou nastávat i složitější situace, jež hrozí potenciálními komplikacemi nebo dokonce soudními spory o vytvořené duševní vlastnictví.

V novém materiálu z produkce Evropského IP Helpdesku je stručně a srozumitelně vysvětleno, jaký je praktický rozdíl mezi vynálezectvím, autorstvím a vlastnictvím nehmotných statků, komu a za jakých okolností náleží práva k tzv. zaměstnaneckým vynálezům (i k dalším autorským dílům) a jak případným sporům o související práva předcházet. Celý text naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Online informační seminář k programu Interreg Danube

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako národní koordinátor programů Interreg v České republice, bude dne 11. ledna 2024 organizovat online informační seminář pro

Narozeninová oslava 15 let EEN a 30 let jednotného vnitřního trhu

Dne 27. listopadu se konala v pražském hotelu Clarion Congress konference k příležitosti 15letého výročí založení největší mezinárodní sítě pro podporu

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech