Kompletní záznamy informačních dnů k programu Horizont Evropa

Informační dny k programu Horizont Evropa pokryly 10 témat:

  • Klastry 1 - 6
  • rozšiřování účasti a posilování ERA
  • výzkumné infrastruktury
  • akce Marie Skłodowska-Curie
  • program Euratom

On-line záznamy jsou k dispozici ZDE.

V případě dotazů kontaktujte NCPs (Národní kontaktní body) v Technologickém centru AV ČR. 


Další novinky

Všechny novinky

Srovnání výkonnosti v inovacích v EU v 2021

Evropská komise zveřejnila žebříček států a regionů EU dle jejich výkonnosti v inovacích. Inovačními lídry jsou Švédsko, Finsko, Dánsko a Belgie. Česká…

On-line záznamy informačních dnů Horizontu Evropa

Na začátku července uspořádalo Technologické centrum AV ČR informační dny k Horizontu Evropa - ke Klastrům 1, 2, 3 a 5. Všechny záznamy naleznete ZDE.

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech