Kaskádové financování a jeho aktuální příležitosti pro MSP

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) připravil na 25. června 2021 webinář k tematice kaskádového financování a aktuálních i plánovaných výzev z projektů BOWI, TETRAMAX, DIH-World a RIMA, které implementují digitální inovační huby. Akce bude probíhat kombinovaně v anglickém a českém jazyce (hodina s mezinárodními hosty a audiencí, další program bude v češtině).

Síť BOWI nabízí setkání se zástupci hubů z celé Evropy, přístup k technologiím a novým trhům. BOWI si mimo jiné klade za cíl vybudovat udržitelnou síť DIH, vzájemně přistupovat ke zkušenostem a zdrojům, ale také vytvářet síť různých organizací, která bude i po dokončení projektu dále růst.

Hlavními body programu jsou:

  • Jaký je základní princip kaskádového financování a jaké jsou jeho výhody a rozdíly oproti přímé účasti v národních i evropských programech?
  • Které projektové sítě aktuálně fungují v Evropě a jak se jejich mapa změní po spuštění nových programů Digital Europe a Horizon Europe?
  • A jaké konkrétní výzvy jsou aktuálně pro malé a střední firmy otevřené nebo se připravují?

Více informací naleznete zde.


Další novinky

Všechny novinky

Den klastrů v Liberci

Dne 22. června proběhl za účasti Technologického centra AV ČR, koordinátora Enterprise Europe Network v ČR, Den klastrů v Libereckém kraji. Akci organizovala…

Příběh firmy TEROM s.r.o.

TEROM s.r.o. je malá rodinná strojírenská společnost se specializací na kovovýrobu z Chlumce nad Cidlinou. Firma je již 30 let na trhu a vedení před třemi lety…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech