Jsme rádi za pomoc v začátcích podnikání, rekapituluje úspěšná nanotechnologická firma

Jan Procházka, vědec, fyzikální a materiálový chemik, pamatuje dobu, kdy slovo nanotechnologie ještě neexistovalo a konference o nových technologiích se věnovaly oblasti „nano“ minimálně. Dnes je spolumajitelem továrny na výrobu jeho vlastního vynálezu – vysokoenergetického akumulátoru, 3D prostorové baterie na bázi lithiových nanomateriálů – HE3DA (High Energy 3D Accumulator). J. Procházka patří mezi dlouholeté klienty Technologického centra AV ČR (TC). Od začátku, kdy ještě ani neexistoval první prototyp baterie, se účastnil veletrhů v rámci mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, kde se prezentoval na stánku TC. Podpora ze strany TC v začátcích podnikání byla pro firmu velmi přínosná.

V rozhovoru, o který jsme J. Procházku požádali, přinášíme odpovědi na otázky, jak začínala jeho cesta světem podnikání, kam se bude jeho firma ubírat v budoucnu a dozvíte se také o jeho dalším vynálezu – samočistících nanonátěrech.

V jakém roce vlastně nápad na baterii HE3DA vznikl?

To bylo někdy koncem roku 2006, první experiment mohl být v roce 2007. První investoři do tohoto projektu začali přicházet v roce 2008 a v roce 2009 se s nimi zakládala firma. Výroba tedy začala tak 11 let od prověření celého konceptu.

Jak začala spolupráce s TC, kdy jste se s našimi službami potkal poprvé?

Bylo to v roce 2012 v Japonsku na výstavě NanoTech, kde jsme sice byli ještě s CzechInvestem, ale kde mně manažerka technologického transferu pro oblast nanotechnologií TC představila program podpory technologických podniků TC a a služby mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. To nás zaujalo, zejména z důvodu lepší návaznosti na výzkum a vývoj a širší spolupráci s partnery v zahraničí. Další rok jsme již na veletrhu EuroNanoForum v Dublinu vystavovali na stánku TC, kde jsem prezentoval firmu Advanced Materials – JTJ s.r.o., která vyrábí fotokatalytické nanonátěry pro čištění vzduchu.

Čím především přispělo vystavování na stánku TC?

Když začínáte podnikat, tak řešíte jen náklady a zase náklady. Tedy pomoc TC v tomto směru byla nezastupitelná, protože stánek bychom si v této fázi podnikání nemohli vůbec dovolit. Na stánku jsme se také seznámili s dalšími progresivními podnikavými lidmi z oboru nanotechnologií, což bylo nesmírně přínosné. Tyto vztahy daly postupně vzniknout českému „nanoklastru“, postupem času také Asociaci nanotechnologických firem.

S TC jste pak vystavoval pravidelně jak v Čechách, tak v zahraničí. Jaké byly odezvy návštěvníků na veletrzích?
Musím říct, že odezvy byly velmi pozitivní. Stánek TC byl vždy zajímavý tím, že se nás tam sešlo více firem z nanotechnologického oboru a musím opět vyzdvihnout profesionalitu a kontinuitu služeb a podpory TC, které nás na stánku mnohdy také zastupovalo, když jsme se nemohli zúčastnit osobně. Je třeba si uvědomit, že když začínáte v nějakém oboru, který je vlastně v plenkách, nemáte žádné peníze, řešíte nutné náklady na certifikace apod., na marketing nemáte tak prvních 10-14 let, takže každá pomoc v tomto směru je neocenitelná. Jsem přesvědčený, že pomoc TC nám pomohlo překonat tzv. „údolí smrti“.

Připomeňme, že jste s TC vystavoval i na veletrhu For Energo v květnu 2016 v Praze, na které jste s prvním exponátem baterie HE3DA získal cenu Grand Prix za nejlepší exponát. Pomohla Vám tato cena v něčem?

Cena potěšila, zvýšila nám sebevědomí, ale to je tak všechno. (Smích). Zde v kanceláři mám, jak vidíte, jeden diplom vedle druhého, ale to nedělá business. Od senátorky z Nevady mám např. vyznamenání za technologii pro ochlazování planety. Za čistící nanonátěry s firmou Advanced Materials – JTJ s.r.o. tady máme další ocenění ze soutěže European Business Award 2019, kde jsme byli vyhlášeni jako National Winner za ČR v první patnáctce nejinovativnějších evropských firem.

Máte tedy firmu HE3DA a dále stále podnikáte s Advanced Materials – JTJ?

Ano, baterie HE3DA jen trochu předběhla ostatní projekty, ale dnes v době pandemie COVID-19 dochází k velkému rozvoji trhů pro naše nátěry. Dá se říci, že všechno čekalo na správný moment. V tomto začínajícím nano-oboru máme všichni za sebou anabázi s těžkými začátky. Tím mám na mysli například prodej osobního majetku, nevýhodné úvěry apod. Tím jsme si prošli opravdu všichni.

Jste výzkumník, který vymyslel baterii HE3DA. Věděl jste od začátku, že s ní uspějete?

Pokud chce být vědec úspěšný, musí se od začátku chovat jako obchodník. Před odchodem z republiky jsem pracoval v Tesle. Tam jsme dělali špičkový výzkum, který nijak nezaostával za světem. Ale dělali jsme tzv. „do šuplíku“. Řekl jsem si, že už nikdy takto dělat nebudu. A po návratu zpět se tím řídím.

Na veletrhu InterSolar Mnichov 2017 jste vystavovali na stánku TC společně s firmou Solar Monitoring a jejími solárními panely od pana Ing. Poulka, na které byla baterie HE3DA napojena.
Jaké máte další partnery?

Spolupracujeme s celou řadou partnerů. Je to např. firma Leancat, která vyrábí vodíkové články a s naší baterií bude fungovat jako zásobárna energie. Při otevření naší továrny v Horní Suché jsme představili také vůz pro závod Dakar, který by měl jet s našimi startovacími bateriemi. Do budoucna se bavíme také o elektro-kamionech.

Sedíme ve Vaší kanceláři v Praze v Letňanech, kde máte postavenu první výrobní linku. Kdy jste ji postavili? A jak dlouho jste stavěli továrnu v Horní Suché?

Tuto linku jsme postavili v roce 2016 za pouhých šest měsíců. Továrnu v Horní Suché jsme ale stavěli tři roky (2017-2020). Půl roku zdržení nás stálo jen to, že nám skupina vyděračů blokovala stavební povolení, kvůli údajnému výskytu motýla v nehostinné škváře na území bývalého dolu František. Pro zajímavost – bývalá těžební věž, která tam stále stojí, je nyní největší čistička vzduchu v ČR, pravděpodobně i v Evropě. Je totiž celá pokryta naším fotokatalytickým samočistícím nanonátěrem.

Jaký dopad má toto čištění vzduchu konkrétně? Můžete to nějak specifikovat?

Bude to nějakých 90 miliard kubických metrů vzduchu za rok, se kterými tato plocha přijde do styku. Je to ohromná masa vzduchu a tato věž kompenzuje emise z provozu přibližně 700 automobilů. Když jsme u našich nano-nátěrů, mnoho jich máme v zahraničí. Ve Washingtonu D. C. je natřená česká ambasáda, stejně tak ambasáda v Kanadě, referenční nanonátěry máme také v Budapešti nebo v Londýně Nanowall v Kensington Gardens. Ale i v České republice máme hodně nanonátěrů. Dnes již vlastníme přístroje, na kterých zákazníkům umíme ukázat, jaké množství kolonií bakterií se tvoří na povrchu zdi neošetřené našimi nátěry, a naopak na ošetřeném povrchu, kde ukazuje přístroj prakticky nulu. Díky technice můžeme zákazníkům tyto testy předvést. Včetně měření částic VOC (těkavé látky v ovzduší způsobující např. rakovinu – formaldehyd, pyreny aj.), které se vyskytují v prostředí kolem nás. Týká se to bohužel i současných dezinfekčních prostředků, které si stříkáme na ruce. Tím se kolem nás nahromadí tyto těkavé částice tak moc, že se měřák VOC může „zbláznit“. (Následuje názorná ukázka střiku na ruce a měření VOC částic, kdy je měřák v rudém poli s vysokým číslem. V kanceláři pana Procházky, jejíž stěny i strop jsou ošetřeny fotokalytickými nátěry, jsme se cítili bezpečně. Neboť na měřáku VOC částic byla asi po deseti minutách od ukázky stříknutí nula. Tedy zdravé ovzduší.)

Pokud se vrátíme k baterii HE3DA. To, že jste v nedávné době s partnery otevřeli továrnu na výrobu baterie Magna Energy Storage (MES) v Horní Suché u Havířova, je ohromný úspěch. V médiích již vyšly články o tom, jak výrobu plánujete. Nás by zajímalo, jak nahlížíte na konkurenci, případně v čem jste jedineční?

Konkurence je dnes všude kolem nás. Ale my máme výrobní proces, který je výrazně levnější. Když to shrnu, tak nanočástice můžete využít buď, abyste měla extrémně rychlou baterku (tím jsem se zabýval v letech 2001-5), anebo vám to umožní dělat baterku ekonomickou, snadno recyklovatelnou a především super bezpečnou. Přestali jsme soutěžit o nižší váhu baterky, záleží nám na spolehlivé distribuci proudu, levné výrobě a recyklovatelnosti. Ale hlavně na absolutním bezpečí. S naší baterkou můžete třískat, házet ji do ohně, házet s mostu a nezničíte ji. Nevybuchne na vás. „Nehádáme“ se tedy o watty na kilo, ale naší devizou je, že baterie je podstatně bezpečnější než jakákoliv jiná. Navíc jsou všechny komponenty baterie recyklovatelné.

Kromě primárního skladování energie plánujete baterie pro lodě, armádní aplikace, baterie pro elektromotory, chcete dostat baterii na Měsíc. Plánujete něco dalšího?

Když jste zmínila vesmír, tak máme poptávku od ESA (Evropské vesmírné agentury), která potřebuje tzv. nevibrační „battery pack“ do telekomunikačních satelitů. My nevibrační technologii máme, naše baterie je také odolná do -40°C až -60°C bez izolace. S naší vlastní izolační technologií je odolná do velmi nízkých teplot. Ptáte-li se na plány, jsou to všechny ty, které zmiňujete, a u nás dnes od plánu k realitě zase není tak daleko.

banner_HE3DA_04.jpg

Další firmy z oblasti nanotechnologií a nanomateriálů, které na společném stánku TC pravidelně vystavují, jsou např. Pardam (resp. Kertak Nanotechnology), Nanotrade, Nanospace, Respilon, Centrum pokročilých technologií a materiálů v Liberci, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – RCPTM, Nanoprotex, ING Medical nebo Nanoiron. Některé firmy TC na stánku odborně zastupuje.


Další novinky

Všechny novinky

Program EU nabídne podnikům výrazné slevy na služby spojené s ochranou jejich duševního vlastnictví

Nový grantový program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“ umožní českým malým a středním firmám, aby si výrazně snížily své…

Mladé inovativní firmy podporujeme i v době covidu

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem je název článku, ve kterém v posledním letošním čísle magazínu MM průmyslové spektrum 11-12/2020

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech