Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

V pátek 31. března proběhl v prostorách CIIRC ČVUT workshop Innovation in Manufacturing za účasti odborníků z oboru, zástupců společenství EIT Manufacturing, Technologického centra Praha a dalších stakeholderů.

V úvodu byl představen samotný EIT Manufacturing. Tato největší evropská síť pro výrobní průmysl sdružuje špičkové průmyslové partnery, přední akademické a výzkumné instituce z celého evropského regionu a inovativní startupy, scaleupy a malé a střední podniky, a rovněž propojuje a integruje oblasti vzdělávání, inovací a vytváření podniků. Cílem workshopu bylo představení možností podpory a navázání kontaktů v rámci ekosystému. Síť Enterprise Europe Network v ČR, koordinovaná Technologickým centrem Praha, figuruje jako významný hráč v tomto ekosystému a synergicky s dalšími stakeholdery řadou svých aktivit podporuje inovativní podniky.

Poté navázaly příběhy firem, které se do něj úspěšně zapojily a dále ze zapojení benefitují. Prvním příkladem byla firma Wiferion, která je jedním z lídrů v oblasti bezdrátového nabíjení. Její zástupce, Alexander Schmoldt, uvedl příklady, jak lze celou problematiku vnímat jako výzvu a inovativním přístupem vyplnit mezeru na trhu. Následně David Polák, spoluzakladatel mladého českého startupu Robotwin zaměřeného na no-code robotiku a její zavádění do průmyslové výroby, popsal cestu od nápadu ke skutečnému produktu. Pavel Burget, ředitel testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT, představil projekt ConFacts, který pomáhá výrobním firmám využít potenciál digitální transformace, a který se zaměřuje na technologická řešení pro chytré výrobní ekosystémy a na klíčové podpůrné technologie.

Zástupce ČVUT, doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., svůj blok zacílil na oblast vzdělávání a zmínil hrozící nedostatek zaměstnanců v oblasti výroby. Poté představil program pro doktorandy, ať už se připravují na kariéru v korporátních firmách, nebo sami chtějí začít podnikat. Mj. uvedl program EITM Doctoral School jako nové schéma vzdělávání, jehož výsledky poukazují na velký potenciál ve spolupráci v oblasti vzdělávání mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí.

Na akci byly rovněž zmíněny aktuální výzvy, zdroje pro výzkum, vývoj a inovace a stejně tak stěžejní oblasti EIT Manufacturing pro nadcházející období. V závěru workshopu byly představeny služby sítě Enterprise Europe Network.

Během následného oběda spojeného s networkingem měli účastníci možnost navázat nové kontakty jak mezi sebou, tak i se všemi řečníky. Akce byla zakončena prohlídkou Testbedu pro průmysl 4.0 s prezentací konkrétních oblastí možné spolupráce a příkladů již realizovaných projektů.


Další novinky

Všechny novinky

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

Téma udržitelného podnikání a hledání cest, jak snižovat náklady a hledat úspory, dnes řeší většina firem. Technologické centrum Praha se ve spolupráci…

Program SIGMA na podporu komercializace VaVaI byl vyhlášen

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Sigma, zaměřenou na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech