Interaktivní workshop k technologickému transferu

Technologické centrum Praha, člen konsorcia projektu FIT-4-NMP zaměřeného na zapojení nováčků z řad malých a středních podniků do projektů Horizontu Evropa, uspořádalo ve spolupráci s ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) workshop zaměřený na problematiku spolupráce výzkumných institucí a firem v oblasti technologického tranferu.

Akce byla určena pro zástupce podniků a výzkumných institucí, které zajišťují spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou a chtěli si rozšířit znalosti a získat zkušenosti v navazování spolupráce, uzavírání smluv, patentování, zakládání spin-off firem a zejména ve zvládání komunikace mezi akademickou a průmyslovou sférou. Akce byla skvělou příležitostí pro rozvoj dovedností a networking mezi odborníky z málo zastoupených regionů a partnery konsorcia FIT-4-NMP.

V roce 2023 naváží na workshop další tři akce zaměřené na rozšíření znalostí v této oblasti a také tři semináře s tzv. top inovátory, které budou orientované na navazování spolupráce pro konsorciální projekty v konkrétních výzvách programu Horizont Evropa. Již v lednu 2023 se budou konat dva workshopy s top inovátory, zaměřené na oblast výroby (CL4) a baterií (CL5). Tyto workshopy jsou určené pouze pro registrované nováčky v projektu FIT-4-NMP (tzn. zájemce, kteří doposud nebyli úspěšní ve výzvách NMP programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa a jsou nyní  zapojeni do databáze projektu FIT-4-NMP). Registrace nových subjektů do projektu je stále možná (za splnění výše uvedené podmínky).

Lednové workshopy:

26.–27. ledna 2023 – 4. inovační workshop: proběhne v prostorách INESC TEC (https://www.inesctec.pt/en) v Portu a bude zaměřen na výzvy v oblasti výroby z pracovního programu CL4:

  • HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07: Achieving resiliency in value networks through modelling and Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (RIA)
  • HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08: Foresight and technology transfer for Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (CSA)
  • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-52: Drivers and success factors for progress towards Industry 5.0 (RIA)

30. – 31. ledna 2023 – 5. inovační workshop: proběhne v prostorách INESC ID (https://www.inesc-id.pt) v Lisabonu a bude zaměřen na výzvy k bateriím z pracovního programu CL5:

  • HORIZON-CL5-2023-D2-01-04: Battery management system (BMS) and battery system design for stationary energy storage systems (ESS) to improve interoperability and facilitate the integration of second life batteries (Batt4EU Partnership)
  • HORIZON-CL5-2023-D2-01-05: Hybrid electric energy storage solutions for grid support and charging infrastructure (Batt4EU Partnership).

V případě zájmu o aktivity projektu FIT-4-NMP nebo o asistenci při technologickém transferu kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz, 724 201 006.Další novinky

Všechny novinky

Pomáháme objevovat a rozvíjet vizionáře

Jsou mezi námi - někteří výrazní, někteří naopak skromní, nenápadní. Spojuje je neotřelý přístup k řešení výzev, přináší nové myšlenky. Mají schopnost podívat…

Klastrové dny na Vysočině

Dne 7. prosince proběhla v Jihlavě konference Den klastrů, organizovaná Národní klastrovou asociací (NCA) ve spolupráci s krajem Vysočina a Vysokou školou…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech