Informační seminář k 2. výzvě v Interreg Danube Region Program

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program zve na informační seminář pro zájemce o 2. výzvu v rámci Interreg Danube Region programu.

Interreg Danube Region program bude koncem října 2023 vyhlašovat 2. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Projektové žádostí budou moci být předkládány až do konce března 2024.

Seminář se uskuteční prezenční formou dne 10. listopadu od 10:00 hod. v prostrorách Akademie veřejného investování (Pařížská 4, 110 00 Praha 1). V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

Program ZDE.

Na seminář je možné se registrovat zde do 3. 11. 2023.


Další novinky

Všechny novinky

TC Praha na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

V rámci říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a doprovodné akce Kontakt-Kontrakt, kterou organizovala Regionální hospodářská komora Brno ve…

Podpora internacionalizace firmy

Vývojová firma DEVINN s.r.o., zabývající se mimo jiné začleňováním vodíkových systémů do energetiky a dopravy, uspořádala prohlídku první ucelené instalace

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech