Get Space Inspired v roce 2023

I v roce 2023 mohou české inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy a jednotliví inovátoři soutěžit o nejlepší nápad na pozemskou aplikaci vesmírných technologií.

Soutěž Get Space Inspired si klade za cíl podpořit využití vesmírných technologií v nekosmických odvětvích a motivovat společnosti, aby řešily své technologické potřeby uplatněním know-how vyvinutého především pro vesmírný sektor.

Ocenění:

Soutěž vybere a ocení 3 nejlepší návrhy na adaptaci (přenos technologií) vesmírných technologií v pozemských aplikacích:

  • 1. místo – 20 000 EUR
  • 2. místo – 10 000 EUR
  • 3. místo – 5 000 EUR

Zúčastnit se může jakákoli společnost, podnikatel, inovátor, univerzita nebo výzkumný ústav se sídlem v České republice.

Jak se zúčastnit

Inspirujte se know-how využívaným v kosmických aplikacích a předložte projekt prezentující jeho uplatnění v nekosmickém sektoru. Využijte databázi vesmírných patentů Evropské vesmírné agentury (ESA) jako zdroj technologických inovací ve vesmíru.

Vesmírná inovace použitá v návrhu projektu nemusí pocházet z databáze ESA, lze využít jakékoli know-how, které bylo použito ve vesmíru nebo bylo vyvinuto primárně pro vesmírné aplikace. Požadavkem je novost pozemského využití vesmírných technologií.

Pomocí formuláře žádosti Get Space Inspired popište svůj nápad na uplatnění vesmírné technologie a odešlete jej na SparkFunding@tc.cz. Není požadovaný rozsah zaslaných informací, soutěžící zašle relevantní informace na nejlépe splňují kritéria hodnocení.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2023.

Přihlašovací formulář a více informací naleznete ZDE.

Pro více informací kontaktujte: O. Šimek (TC Praha), simek@tc.cz, 608 231 659


Další novinky

Všechny novinky

Česko-německý EDIH Twister Vol. III

Zveme na česko-německou informační a networkingovou akci s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu

Save the date: série seminářů k problematice digitální transformace MSP a jejího financování

Hradec Králové, Olomouc a Ostrava – tato česká města budou v září hostit odborné semináře, věnované různým aspektům digitální transformace podniků vedoucí…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech