Fond pro MSP – dotace na podporu ochrany duševního vlastnictví v malých a středních firmách pro rok 2024

Stejně jako v letošním roce, budou i v roce 2024 malé a střední české firmy moci využívat výhodných dotací na podporu ochrany duševního vlastnictví z evropského programu Fond pro MSP (SME Fund). Program bude rozšířen, aby pokrýval i některé další související náklady spojené s formální registrací duševního vlastnictví i s přípravou některých typů registračních přihlášek.

Program bude poskytovat dotační podporu až do výše 1.000 EUR na náklady spojené s registrací ochranných známek a průmyslových vzorů (designů) a to jak na národní, tak i na regionální i celoevropské úrovni. Nově bude možné z tohoto programu rovněž získat dotační podporu na registrace výše zmíněných forem duševního vlastnictví i v dalších mimoevropských státech.

Dále program firmám umožní získat výraznou dotaci na vybrané náklady související s přípravou a registrací patentových přihlášek na národní i celoevropské úrovni (včetně nákladů na některé rešerše, průzkumy a právní služby spojené s přípravou patentových přihlášek), až do celkové výše 3.500 EUR.

Jinou novinkou programu budou v roce 2024 dotace poskytované na celoevropskou ochranu nových rostlinných odrůd do výše 1.500 EUR (na on-line vyplnění registračních přihlášek a na náklady spojené s průzkumem).

Podobně jako v předchozích letech bude v rámci programu pokračovat dotační podpora specializovaných služeb umožňujících analýzu duševního vlastnictví přímo ve firmách (tzv. IP Scan) a nově i na vybrané služby spojené s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví (tzv. IP Scan Enforcement).     

Při využívání všech výše zmíněných dotací z programu Fond pro MSP bude stále platit důležité základní pravidlo: žadatelé (představitelé malých a středních firem) se do programu musejí nejprve formálně zaregistrovat a následně vyčkat 1 – 2 týdny na rozhodnutí poskytovatele o udělení požadované dotace. Teprve poté mohou přistoupit k registraci zvolených forem svého duševního vlastnictví, uhradit s tím související náklady a následně si zpětně zažádat o refundaci těchto nákladů z prostředků Fondu pro MSP.

Bližší informace o dotačním programu Fond pro MSP jsou dostupné ZDE.

V případě dotazů kontaktujte: V Suchý, suchy@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Technologické centrum Praha uspořádalo informační den k projektu EENergy

Téměř 180 zástupců sítě Enterprise Europe Network (EEN) se zúčastnilo prvního informačního dne a jednání Advisory Boardu organizovaného Technologickým centrem…

Technologické centrum Praha předávalo ocenění Vizionářům roku 2023

Dne 6. prosince se zástupce Technologického centra Praha zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů projektu Vizionáři. Cílem tohoto projektu je podporovat…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech