Evropský spalační zdroj nabízí příležitosti pro české firmy

Na okraji města Lund v jižním Švédsku se buduje velká výzkumná infrastruktura - Evropský spalační zdroj (European Spallation Source - ESS). Jedinečné možnosti tohoto zařízení budou výrazně převyšovat a doplňovat možnosti současných předních neutronových zdrojů a umožní nové příležitosti pro výzkumné pracovníky v celém spektru vědeckých objevů, včetně věd o materiálech a živé přírodě, energetiky, environmentálních technologií, kulturního dědictví a základní fyziky.

Zástupce Technologického centra Praha je kontaktním bodem pro spolupráci s českým průmyslem a ESS, tzv. ILO (Industry Liaison Officer) a pravidelně se účastní jednání v Lundu.

Jako příklad české firmy, která uspěla v náročném výběrovém řízení, lze uvést MShield s.r.o. z Velkého Meziříčí, která uspěla v tendrech ESS na projekt a dodávku výzkumného zázemí a řídících center pro instrumenty DREAM, ODIN, LoKI a ESTIA.

Máte-li zájem dostat se mezi oslovované firmy v tendrech vypisovaných oddělením nákupu ESS, je nutné se registrovat v databázi potenciálních dodavatelů ESS na webovém portálu ESS (pro možnost dostávat jednak informace o tendrech e-mailem a zároveň být mezi oslovenými společnostmi); popř. na stránce sledujte buď již aktuálně vyhlášené poptávky (Ongoing Procurement) nebo poptávky v přípravě (Forthcoming Procurement).

V případě dotazů na ILO kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

O digitální transformaci napříč třemi kraji

Během druhého zářijového týdne zorganizovalo Technologické centrum Praha (TC Praha), koordinátor české části sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci…

Česko-německý EDIH Twister Vol. III

Zveme na česko-německou informační a networkingovou akci s představením služeb Evropských center pro digitální inovace (EDIH) a jejich partnerů na podporu

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech