Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Od 1. do 31. března mají malé a střední firmy možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních i evropských ochranných známek a průmyslových vzorů a za specializované externí poradenské služby tzv. předběžné diagnózy duševního vlastnictví, které firmám usnadní strategické využití jejich nehmotných statků. Umožňuje to grantový program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“.

Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

Další termíny pro podání žádostí jsou:

  • 1. – 31. 5. 2021
  • 1. – 31. 7. 2021
  • 1. – 30. 9. 2021

Bližší informace o uvedeném programu naleznete zde.

Projekt je koordinován Úřadem průmyslového vlastnictví.

Informace o projektu vám poskytne pracovník Technologického centra AV ČR ( V. Suchý, 728 082 895, suchy@tc.cz), které je do realizace služeb předběžné diagnózy duševního vlastnictví rovněž zapojeno.


Další novinky

Všechny novinky

Mentoringový program pro mladé inovativní firmy "Scale-up your business" pokračuje i v 2021

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový produkt nebo již existující produkt modifikuje pro

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech