Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Od 1. do 31. května mají malé a střední firmy opět možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních i evropských ochranných známek a průmyslových vzorů a za specializované externí poradenské služby tzv. předběžné diagnózy duševního vlastnictví, které firmám usnadní strategické využití jejich nehmotných statků. Umožňuje to grantový program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“.

Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

Další termíny pro podání žádostí jsou:

1. – 31. 7. 2021
1. – 30. 9. 2021

Bližší informace o uvedeném programu naleznete zde.

Projekt je koordinován Úřadem průmyslového vlastnictví.

Více informací a konzultace k problematice IPR vám poskytne: V. Suchý, 728 082 895, suchy@tc.cz.

Další novinky

Všechny novinky

Oddělení rozvoje podnikání se představuje

Vážení partneři, klienti i náhodní návštěvníci webové stránky Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR, dovolte, abych vás jménem svým i svých

Aktuální témata financování inovací

Malé a střední firmy mohou využívat řadu programů, jak na národní, tak evropské úrovni, na podporu svých inovativních produktů, technologií nebo služeb. Webinář

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech