Enterprise Europe Network v letech 2022-2025

Minulý týden proběhla interní akce mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (dále EEN), která oficiálně „odstartovala“ novou etapu fungování sítě v letech 2022 – 2025. Setkání zahájili ředitelé DG Growth a EISMEA (výkonná agentura EEN), Jakub Boratynski a Jean-David Malo. Vyzdvihli roli sítě v podpoře evropské ekonomiky, směřující k větší udržitelnosti a digitalizaci.

Podle současných zjištění jen 15 % malých a středních podniků v Evropě nabízí ekologické produkty nebo služby a 83 % evropských podniků zatím neintegrovalo digitální technologie do svých obchodních modelů. A téměř polovina firem neinovuje a 83 % nevyváží v rámci jednotného trhu. To představuje velké příležitosti pro uplatnění služeb sítě EEN. K zlepšení stavu by měly výrazně přispět i finanční instrumenty Evropské inovační rady (European Innovation Council) a další dotační nástroje EU.

Síla sítě EEN, která působí v 60 zemích, spočívá v nabídce odborníků napříč všemi sektory (14 sektorových skupin odráží 14 ekosystémů, definovaných v ekonomické strategii EU) a ve spolupráci s evropskými digitálními inovačními huby a dalšími aktéry na podnikatelské scéně.

V ČR jsou aktivity sítě EEN realizovány 6 partnery napříč celou republikou přičemž Technologické centrum AV ČR vystupuje v roli koordinátora.

TC AV ČR vydalo 13. ledna 2022 v této souvislosti tiskovou zprávu


Další novinky

Všechny novinky

Výzva k financování firem pro posílení jejich produktů a služeb v oblasti AI

StairwAI je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je usnadnit zapojení low-tech společností do platformy AI4EU a implementaci umělé inteligence (AI)

Projekt ADMA TranS4MErs se představuje na webových stránkách

Projekt ADMA TranS4MErs, jehož je Technologické centrum AV ČR členem, zprovoznilo webové stránky projektu - https://trans4mers.eu/. Cílem projektu je mj…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech