Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy.

Program má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Podporovaná opatření a vytvořené výstupy by měly řešit specifické územní výzvy a potřeby, které jsou ze své podstaty lépe řešeny formou nadnárodní spolupráce.

Ve druhé výzvě lze předkládat návrhy projektů v rámci čtyř priorit (rozložených dále na 9 specifických cílů):

 • Cooperating for a smarter central Europe
 • Cooperating for a greener central Europe
 • Cooperating for a better connected central Europe
 • Improving governance for cooperation in central Europe

Výsledkem spolupráce by mělo být:

 • zlepšení v přípravě politik, kvalifikacev a v účinnosti změn
 • rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny
 • lépe koordinovaná spolupráce a zkvalitnění správy na různých úrovních
 • odstranění bariér
 • nové anebo lepší služby
 • změny v chování
 • efektivnější využití veřejných a soukromých finančních prostředků

Z výstupů a aktivit budou dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce atd.), počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit.

Financování:

Míra podpory z ERDF činí max. 80% oprávněných výdajů. Subjekty z ČR mohou získat 5 až 20% spolufinancování v podobě dotace ze státního rozpočtu (při splnění podmínek).

Oprávněnými žadateli jsou:

 • veřejné instituce
 • soukromé instituce, včetně soukromých společností s právní subjektivitou
 • Evropská seskupení pro územní spolupráci
 • mezinárodní organizace (způsobilé jako projektový partner, účast za přísnějších podmínek)

Deadline pro předkládání návrhů je do 17. května.

Více informací ZDE.

Dne 11. dubna 2023 se bude konat poslední z řady národních Infodnů ke 2.výzvě, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v prostorách AVI, Pařížská 4, Praha 1. Registrace je otevřena ZDE.


Další novinky

Všechny novinky

Program SIGMA na podporu komercializace VaVaI byl vyhlášen

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Sigma, zaměřenou na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt…

Jarní výzvy v EUREKA programech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 10. února čtvrtou výzvu v rámci programu Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech