Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je stále otevřen

Výhodný dotační program určený pro malé a střední firmy, jehož smyslem je usnadňovat rozvoj, efektivní využívání a registraci duševního vlastnictví ve firmách, pokračuje do konce roku 2022. Jedná se o program „Ideas Powered for Business SME Fund“ Evropské komise, který je v ČR administrován Úřadem průmyslového vlastnictví.

Program firmám umožňuje získat dotace na registrační poplatky různých forem duševního vlastnictví:

  • Dotaci na registraci ochranné známky nebo průmyslového vzoru (designu) v Evropské unii ve výši 75% nákladů
  • Dotaci na registraci mezinárodní ochranné známky nebo průmyslového vzoru ve výši 50% nákladů
  • Dotaci na registraci národní patentové přihlášky v zemích EU ve výši 750 EUR

Program nově umožňuje získat zvýhodněnou 90% dotaci na službu IP scan, v jejímž rámci firma získá konkrétní odborná doporučení ohledně nejlepších postupů ochrany a využití svého duševního vlastnictví.

Podrobnější informace o programu naleznete na EUIPO nebo na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Pokud budete potřebovat praktickou nápomoc s některou z výše uvedených forem registrace, kontaktujte: V. Suchý (TC AV ČR), 234 006 163, suchy@tc.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Doporučujeme: Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní

Technologické centrum AV ČR zve na online konferenci Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní, která proběhne 23. června 2022 od 10:00

Navýšení alokace v programu Inovační vouchery OP PIK

MPO navýšilo alokaci na výzvu VI programu Inovační vouchery v OP PIK o 30 mil. Kč. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech