Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

Od 23. ledna lze znovu podávat žádosti o dotační podporu z obnoveného evropského grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Program je zaměřen na podporu ochrany průmyslových práv a efektivního využívání duševního vlastnictví v malých a středních firmách obecně.

České malé a střední firmy mohou žádat o proplacení podstatné části nákladů spojených s registrací evropských a regionálních ochranných známek a průmyslových vzorů platných na národní úrovni, úrovni EU i mimo Evropskou unii.

Program dále firmám nabízí 90 % příspěvek k poplatku za službu předběžné diagnózy firemního duševního vlastnictví (tzv. IP Scan). Tato analýza firmám umožňuje lépe zmapovat jejich nehmotné statky a využitelné duševní vlastnictví a předkládá i praktická vodítka nejlepších postupů směrem k ekonomickému zhodnocení a efektivní ochraně jejich duševního vlastnictví.    

Podrobnější informace o programu naleznete na EUIPO nebo na Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě praktické nápomoci s některou z výše uvedených forem pomoci kontaktujte: V. Suchý, 728 082 895, suchy@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

Technologické centrum Praha jako člen konsorcia projektu ADMA TranS4MErs, zaměřeného na podporu digitální transformace malých a středních výrobních firem

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s CzechTrade uspořádalo ke konci ledna tematický seminář k aktuálním otázkám a novým možnostem ochrany

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech