Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

Na začátku června uspořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade seminář zaměřený na proces digitální transformace podniků s důrazem na oblast mezinárodního obchodu.

V úvodu semináře byl prezentován proces digitální transformace v malých a středních podnicích, jeho potenciál pro rozvoj těchto podniků, reálné přínosy, ale i úskalí, kterým musí firmy při zavádění nových digitálních technologií čelit. Konkrétní aktuální digitální technologie, v současnosti přímo ovlivňující podnikatelské a obchodní aktivity, byly návazně představeny pozvanými zástupci českých firem. J. Kudláček (COD8) na názorných příkladech vysvětlil využití digitalizace v řízení procesů logistiky výroby a skladového hospodářství a L. Polame (Bee Interactive) popsal SW pro plánování nakládky zboží; V. Šmídová a O. Havle (ELA Blockchain Services) seznámili přítomné s přínosy a aplikací blockchainu ve světě moderních technologií; M. Hora (SDwiser) poukázal na vliv 3D tisku na zvýšení efektivity výroby a blok praktických příkladů uzavřel M. Kotek (Asociace virtuální a rozšířené reality) s ukázkou možného využívání virtuální reality v podnikání.

Ve své druhé části se seminář zaměřil na téma odolnosti podniku a jejího zajišťování včetně problematiky kyberbezpečnosti, a A. Měrková z Centra pro regionální rozvoj ČR odprezentovala přehled bezplatných portálů a rejstříků, které mohou české firmy využít při získávání informací o jejich zahraničních partnerech a trzích. Jednalo se např. o: Access2Market, Single Digital Gateway, rejstříky zemí EU a EUR-Lex. Seminář uzavřela prezentace o možnostech financování digitální transformace.

Jak na semináři několikrát zaznělo, digitální transformace podniku může mít velmi pozitivní dopad na výsledky podnikání, ale měly by být splněny dvě podmínky: ve firmě musí panovat všeobecná shoda a ochota k digitalizaci; a je třeba postupovat po malých krocích. V krátkém či delším horizontu by nicméně digitální transformací měla projít každá firma, která chce zůstat konkurenceschopná a na trhu úspěšná.

Podzim 2023:

Tématu digitální transformace se TC Praha bude věnovat i nadále. Na podzim zorganizuje seminář společně s partnery v Ostravě a ve spolupráci s MPO se uskuteční obdobně zaměřené akce v Hradci Králové a v Olomouci. Zároveň bude oficiálně zahájena činnost EDIHu Cybersecurity Innovation Hub v Praze a ve Středních Čechách.

Pro více informací kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Podpora digitalizace a robotizace malých a středních podniků ve venkovských oblastech se odkládá

Z důvodu nepřipravenosti výzev jednotlivých Místních akčních skupin (MAS) a procesu schvalování sady kritérií pro hodnocení výzev MAS bylo posunuto datum

MPO podpoří účast českých firem na zahraničních veletrzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků formou jejich účasti na zahraničních veletrzích. Dne 29. května…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech