Den klastrů v Liberci

Dne 22. června proběhl za účasti Technologického centra AV ČR, koordinátora Enterprise Europe Network v ČR, Den klastrů v Libereckém kraji. Akci organizovala Národní klastrová asociace pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. V zajímavém programu vystoupili například Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci, Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru PSP, Petr Očko, náměstek MPO, či Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Odpoledne pak představitelé Národní klastrové asociace prezentovali tematické bloky zaměřené na rozvoj inovací ve firmách, internacionalizaci a vzdělávání.

Návazně 23. června proběhla valná hromada Národní klastrové asociace a školení klastrových manažerů, kde zástupce Oddělení rozvoje podnikání TC AV ČR prezentoval služby Enterprise Europe Network a další poskytované služby podpory podnikání a inovací.


Další novinky

Všechny novinky

Prezentace služeb české EEN v rámci "The Single Market Forum" konference

Technologické centrum AV ČR, koordinátor české Enterprise Europe Network, bylo pozváno k prezentaci služeb sítě EEN, které vedou k efektivnější digitalizaci

Kaskádové financování a jeho aktuální příležitosti pro MSP

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) připravil na 25. června 2021 webinář k tematice kaskádového financování a aktuálních i plánovaných

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech