Čtvrtá výzva v programu Eurostars-3

MŠMT vyhlásilo 4. výzvu v rámci programu Eurostars-3. Program se zaměřuje na podporu inovativních malých a středních podniků, které chtějí spolupracovat na mezinárodních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích. Program není oborově vymezen, projekty musí být zaměřeny výhradně na civilní aplikace.

Projektové konsorcium musí vést inovativní MSP (firma nemusí vykazovat prokazatelné výsledky výzkumu a vývoje činnosti, stačí prokázat ambice) ze členské země sítě Eurostars a skládat se nejméně ze dvou na sobě nezávislých subjektů. 

Maximální výše dotace na úspěšný projekt může činit 160.000 EUR/rok. 

Doba trvání projektu je max. 3 roky.

Uzávěrka přihlášek končí 13. dubna 2023.

 

Dne 13. 3. 2023 proběhne informační den - k aktuální výzvě Eurostars-3, chystané výzvě v rámci programu INTER-EUREKA a představení programu INNOWWIDE. Získejte přehledné informace na jednom místě a využijte této příležitosti k zodpovězení vašich dotazů.

Pro více informací kontaktujte B. Vacátková (TC Praha), vacatkova@tc.cz, 608 945 599. 


Další novinky

Všechny novinky

Jak zvýšit účast talentovaných nováčků v evropských výzkumných nano projektech?

Technologické centrum Praha je partnerem projektu FIT-4-NMP, který svými aktivitami podporuje zvýšení zapojení talentovaných nováčků z málo zastoupených

Prezentace projektu ADMA TranS4MErs v rámci tradiční akce „Brno Industry 4.0“

Technologické centrum Praha jako člen konsorcia projektu ADMA TranS4MErs, zaměřeného na podporu digitální transformace malých a středních výrobních firem

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech