Co přinesl seminář DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 2020?

Jak již bylo dříve avizováno, Technologické centrum AV ČR jako koordinátor Enterprise Europe Network, je jedním z odborných partnerů série akcí Digitální Transformace 2020, kterou připravilo sdružení CzechInno. 

První letošní regionální tematická akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 s názvem Zdroje & Procesy se konala  11. 2. 2020, v Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy.

Celý seminář se nesl v duchu pochopení pro překážky malých a středních podniků a jejich podpory, jež je základním pilířem činnosti nejen sdružení CzechInno, ale i naší evropské sítě na podporu podnikání.  Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno k tématu dodala: „O digitální transformaci se hodně mluví. Je to často bolestný proces, a tak chceme pomoct". Vyjádřila také potěšení z toho, že se síť Digitálních informačních Hubů (DIH) v ČR stále rozrůstá. 
Dále vystoupil například Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, který digitální transformaci firmy popsal jako vznik nového sociotechnologického celku integrující technologické faktory umožňující práci s digitálními obsahy a datovou kulturu firmy, díky které digitální obsahy vznikají. Další řečníci vyzývali účastníky k odhodlání a víře v to, že digitální transformace má smysl a že překážky s ní spojené jsou překonatelné. 

Petr Šrámek, spoluzakladatel a statutární ředitel Longevitytech.fund a CEO společnosti Whytics, upozornil na důležité momenty procesu. „Digitální transformace je změna paradigmatu firmy. Zaměstnanci si musí tyto aspekty uvědomovat".  Dále také doplnil několik poznatků spojených s náklady na transformaci. Uvedl, že některé je možné účinně snížit, že řada produktů je poskytována zdarma. Při vyhledávání lidských zdrojů zase funguje globalizace, velmi kvalitní mohou být odborníci z rozvojových částí světa, kteří jsou extrémně pracovití, motivovaní a vzdělaní, lze s nimi spolupracovat na dálku. Také označil za výhodnou spolupráci se startupy – jsou velmi vděčné, že mohou své nápady uplatňovat v praxi.

Samozřejmě že digitální transformace s sebou nese i jistá úskalí, proto by jistá pozornost měla být věnována i kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti přenosu dat. K té přispívá také zavádění technologie  tzv. blockchainu, což je nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Podle nich lze např. verifikovat smlouvy, registrovat firemní smlouvy, registrovat autorského díla, apod. 

Na závěr celé akce účastníci navštívili firmu DataFriends, kde měli fakultativní možnost absolvovat hands-on workshop s ukázkou kustomizované datové analytiky a jejích možných přínosů pro digitální transformaci firem i organizací.

Fotogalerie

[gallery ids="20065,20067,20069,20071,20073,20075" orderby="rand"]

Další novinky

Všechny novinky

Evropský spalační zdroj - příležitosti pro české firmy

Zástupce TC AV ČR, kontaktní bod mezi Evropským spalačním zdrojem (ESS – European Spallation Source) a českým průmyslem, se zúčastnil workshopu organizovaného…

Scale-up your business 2020 – otvíráme již třetí ročník mentoringového programu pro firmy v období růstu

Scale-upy, tedy podniky ve fázi vývoje, zejména v high-tech oborech, které se snaží růst z hlediska přístupu na nové trhy, příjmů a počtu zaměstnanců, jsou

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech