České funkční NANOnátěry mají čistit německé Drážďany

Česká aplikační firma FN-NANO s.r.o. řeší transfer tzv. „Green technology“ samočistících nátěrů na vysoce konkurenční německý trh. Její NANOnátěry zaujaly pro svou 90%  photokatalytickou účinnost založenou na novém druhu pojiva. Technologické centrum  AV ČR nabídlo firmě FN-NANO s.r.o. na podzim roku 2019 prostor na svém stánku na veletrhu FOR ARCH, kde firma předvedla celou škálu svých samočistících nátěrů, jejich aplikaci a účinnost. Zde se uskutečnilo i první setkání mezi obchodní a marketingovou ředitelkou firmy paní Blankou Zajíčkovou a panem Martinem Smolou, který se zabývá v Drážďanech vizualizacemi architektonických staveb a využitím „Green technology“ pro zlepšení životního prostředí.

Od září 2019 až do dnešní doby proběhla následně řada jednání, pan Smola odebral od firmy FN-NANO s.r.o. vzorky nátěrů pro jejich testování a ověření účinnosti v německých laboratořích a absolvoval školení u firmy k aplikaci těchto nátěrů. Tím získal Certifikát, který vydává výrobce – firma Advanced Materials–JTJ s.r.o. - v rámci akreditovaného edukačního programu ČKAIT a ČKA. Tento certifikát opravňuje autorizované osoby k aplikaci funkčních nátěrů technologie FN  NANO®.

Dne 17.1.2020 zaslal pan Smola výsledky ověřovacích testů z měření na Fraunhofer IST firmě FN-NANO s.r.o. Ty potvrdily původně deklarované hodnoty naměřené v roce 2016  v Technoparku v Kralupech, čímž se otevřela cesta k dodávkám této technologie do Německa.

Fotokatalytické nátěry jsou velice účinným prostředkem k odstraňování organických nečistot jak pro vnitřní, tak pro vnější použití na fasádách. Povrch budov zůstává po aplikaci čistý a navíc zbavuje okolí významného množství CO2. Může se aplikovat na každé stěně, na kterou dopadá sluneční nebo UV záření. Vhodný je zejména v blízkosti dopravních tepen nebo jiného silného znečištění ovzduší. Ve vnitřním prostředí odstraňuje viry a bakterie a tím usnadňuje pobyt zejména alergikům a významně eliminuje též zápach různého původu (např. kuchyňské pachy  či zápach z domácí mazlíčků). Ve srovnání s podobnými konkurenčními výrobky vyniká tento nátěr výrazně vyšší účinností a přilnavostí. Nano nátěry mohou mít též mnoho barevných pastelových tónů dle vzorníku, který firma nabízí. Aplikace je snadná a rychlá v závislosti na ploše budovy. Provádí se nástřikem na čistý, suchý a vytvrdlý  povrch. Tato technologie jako jediná na světě čistí ovzduší, odstraňuje skleníkové plyny a emise NOx, ozónu, benzopyrenu a dalších toxických látek.  Funkce mimořádně silného fotokatalytického efektu se aktivuje energií denního světla a má trvanlivost 10 a více let.  FN® vrstva odráží také tepelnou radiaci s účinností 20-30 % čímž snižuje zahřívání povrchu v důsledku slunečního záření.  V podmínkách globálního oteplování  tak pomáhá v létě významně ochlazovat rozpálená města.

Pro představu o účinnosti  se uvádí, že 15 m2 nátěrem ošetřené plochy kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu a 1 m2 ošetřeného interiéru vyčistí denně tolik vzduchu, kolik vydýchá 1 člověk za 1 rok.

Vzhledem k tomu, že produkt je patentově chráněn přímo výrobcem, nemusí se firma obávat, že by docházelo k porušování průmyslových práv jiných stran.  V rámci propagace a hledání partnerů pro aplikace svých produktů firma úzce spolupracuje s pracovníky EEN, kteří organizačně zajistili jak stánek na veletrhu FOR ARCH, tak i pomoc při prezentaci výrobků. Tím pracovníci sítě Enterprise Europe Network usnadnili nabídku nového výrobku a přispěli  i k jeho transferu na zahraniční trh.

Další novinky

Všechny novinky

Motionlab roste! I díky podpoře týmu EEN z Technologického centra AV ČR

Motionlab, s.r.o. je mladá inovativní dynamicky rostoucí česká společnost, která vyvinula jedinečnou škálovatelnou, interoperabilní a komplexní cloudovou…

Space Systems Czech opouští akcelerátor BusinessRunway TC AV ČR

Firma Space Systems Czech, sesterská firma Space Systems Finland , která se zabývá vývojem a servisem SW řešení pro bezpečné kritické provozy v řadě…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech